Čtvrtek

25. července 2024

Nyní

24°

Zítra

26°

Svátek má

Plánovaná rekonstrukce Velkého náměstí začne opravami podloubí

24. 3. 2021

page.Name
O celkové rekonstrukci Velkého náměstí v Hradci Králové se mluví už řadu let. První vlaštovkou by mohl být plán zdejší radnice rekonstruovat tuto centrální plochu města na etapy. Tou úvodní by měla být oprava podloubí. Součástí obnovy těchto prostor bude oprava dlažby, přilehlých schodů a konečná výmalba.

Podle mluvčí magistrátu Kateřiny Šmídové bylo tento týden majitelům domů s podloubím zaslán dopisy s oslovením, zda městu na jeho náklady umožní opravu té části jejich nemovitosti, která je současně veřejným prostorem. „Rekonstrukci Velkého náměstí město připravuje řadu let a v podstatě stejnou řadu let se mu to nedaří. Přicházíme nyní s řešením, kdy opravy chceme dělat po etapách, postupně a co nejdříve tam, kde to lze bez komplikovaných stavebních či územních řízení,“ řekl primátora Alexandr Hrabálek.

Jakmile bude mít reakci majitelů nemovitostí, budou volené orgány města požádány o financování oprav včetně zpracování potřebných projektů a povolení. „Vše pak proběhne na základě pravidelných konzultací s vlastníky, protože především oni by měli být s výsledkem spokojeni,“ uvedl primátor. Kromě zmíněné obnovy podloubí je v plánu i umístění kabelové chráničky pod dlažbu, do které by bylo možné v budoucnu ukládat různá vedení, například to, které by umožnilo nasvícení podloubí.

 

Vztah města a majiteli domů bude podložený smlouvou, která bude řešit všechny související záležitosti, jako jsou služebnosti pro vedení inženýrských sítí, závazek města udržovat chodník pod podloubím, který bude veřejně přístupný, plné moci vlastníků k získání potřebných povolení, povinnosti města konzultovat postup v rámci jednotlivých řízeních, a podobně.

„Již jsme provedli posouzení současných povrchů podloubí, zakreslení stavu sítí, které by mohly být opravou dotčeny a připravili jsme po konzultaci se státní památkovou péčí i první návrhy, jak při opravě podloubí postupovat. Tyto návrhy jsou současně přílohou dopisu majitelům domů jako výchozí podklad,“ doplnil investiční náměstek primátora Jiří Bláha.

Město s tímto záměrem oslovilo majitele dvanácti domů s podloubím na severní straně Velkého náměstí. „Nechceme na vlastníky nemovitostí nijak naléhat s termínem. Předpokládáme však, že i jim jde o to, aby se náměstí co nejdříve stalo znovu živou a příjemnou částí našeho města. Věříme, že veškeré jejich případné připomínky budeme schopni zapracovat a současně z jejich strany bude vůle umožnit opravy co nejdříve, tedy ještě letos,“ dodal primátor Hrabálek.

(hyš-kš)
hynek@salonkyhk.cz
Ilustrační foto
: Hynek Šnajdar