Pátek

21. června 2024

Nyní

17°

Zítra

19°

Svátek má

Dobrovolníci pečující o historické památky a válečné hroby získali ocenění

16. 6. 2021

page.Name
Ke slavnostní události došlo dnes odpoledne v přednáškovém sále Muzea východních Čech v Hradci Králové. Královéhradecký kraj tam letos poprvé ocenil dobrovolníky, kteří udržují a opravují historické památky v regionu, a tím se příkladně starají o obnovu architektonického dědictví či popularizační činnost.

Podle Dana Lechmanna z tiskového odboru kraje cenu pro dobrovolníky pečující o památky vyhlásila rada kraje loni a veřejnost mohla jednotlivce či spolky nominovat do letošního února. „Odborná porota poté vybrala ze 16 nominací devět osob a organizací, které kraj ocenil v kategoriích: stavební obnova nebo restaurování, záchrana a obnova konkrétního objektu a popularizační činnost,“ uvedl.

Cenu za stavební obnovu nebo restaurování získala Eva Kočová, která koupila téměř 250 let starou chalupu v Krkonoších. Stavení, které postavili okolo roku 1780 němečtí osadníci, se rozhodla zrekonstruovat a maximálně zachovat původní stavební technologie a materiály. „Museli jsme kompletně rekonstruovat krov, vybourat plynosilikátové tvárnice, kterými původní majitelé nahrazovali roubení. Když jsme pokládali nové podlahy, zachovali jsme původní, tak zvané provětrávané podlahy a vyměnili jsme deštění – venkovní obklad chalupy. Interiér už máme téměř hotový, nyní nás čekají terénní úpravy,“ řekla Kočová.

Cenu za iniciativní přístup k záchraně a obnově konkrétního objektu získal Spolek pro záchranu kaple sv. Jana Nepomuckého. „O tuto nádhernou barokní kapli se staral celý život náš děda, a když jsem se do Nového Města přiženil, tak i já se svou manželkou. Dělám to už 45 let,“ prozradil Luděk Hojný, předseda občanského sdružení, které si dalo za cíl kapli zachránit.

Kraj rovněž ocenil místopředsedu spolku Sdružení pro Vízmburk Jaroslava Balcara za dlouhodobou popularizační, přednáškovou a publikační činnost. Díky členům sdružení se podařilo nejen zachránit, ale také zpřístupnit veřejnosti gotický hrad, který ještě v roce 1972 ležel zapomenutý pod nánosy zeminy. „V roce 2012 se nám podařilo zpracovat projektovou dokumentaci na zastřešení hradu, od té doby jsme každý rok postavili kousek a loni se provedla rozsáhlá rekonstrukce, která hrad dostala do této podoby. Vízmburk je nyní zabezpečen, ale chtěli bychom ještě zpevnit západní zeď a skálu pod ní a vybudovat částečně parkánovou hradbu, která je v současné době zničená,“ popsal Balcar další plány sdružení. 

Porotu také zaujalo úsilí varhaníka Víta Havlíčka o obnovu varhan v Královéhradeckém kraji a Klub vojenské historie Náchod za rekonstrukci a provozování běloveského pevnostního skanzenu na Náchodsku. Během slavnostního odpoledne zároveň zástupci ministerstva obrany ocenili osm nominovaných za péči o válečné hroby.

„V našem kraji se nachází obrovské množství kulturních památek, které by bez úsilí mnoha dobrovolníků chátraly. Cena za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví vznikla proto, abychom obětavou práci jednotlivců i spolků ocenili a také zviditelnili, protože jejich práce bývá často opomíjená. Každý oceněný získá finanční odměnu ve výši 50 tisíc korun,“ prozradila náměstkyně pro kulturu Martina Berdychová.

OCENĚNÍ ZA PÉČI O VÁLEČNÉ HROBY

  • obci Zachrašťany za zřízení pomníku připomínajícího hrdinství padlého válečného pilota RAF Dobromila Špinky na místě jeho rodného domu,
  • obci Pěčín za celkovou příkladnou obnovu a opravu pomníku věnovaného obětem padlým v 1. světové válce,
  • klubu důchodců Černý Důl za dlouhodobou příkladnou péči o všechny tři válečné hroby v katastru městyse Černý Důl,
  • Olze Hájkové za dlouhodobou příkladnou péči o místní válečné hroby a památníky, a za udržování tradic a kontaktů s německými krajany, kteří se podílejí na jejich obnově,
  • obci Trotina za zřízení památníku padlým v 1. světové válce,
  • obci Vilantice za příkladnou dlouhodobou péči o památník padlých v 1. světové válce,
  • Soně Kerelové a Šárce Špicarové za knižní popularizaci pietních míst věnovaných památce obětí světových válek a postkomunistického odboje na území ORP Hořice a připomínání osudů těchto obětí,
  • Zdeňkovi Finkovi, bývalému primátorovi města Hradce Králové, za významnou podporu obnovy památníku padlých legionářů 4. čs. střeleckého pluku,
  • obci Nepolisy za dlouhodobou příkladnou péči o válečné hroby a pomníky na území obce.

Hynek Šnajdar – LV
hynek@salonkyhk.cz
Foto: kr-kralovehradecky.cz, Hynek Šnajdar