Čtvrtek

25. července 2024

Nyní

24°

Zítra

26°

Svátek má

Nová služba nemocnice, sluchově postižení využijí simultánní přepis řeči

3. 6. 2021

page.Name
„Je to jeden ze způsobů, jak usnadnit komunikaci s pracovníky nemocnice sluchově handicapovaným lidem,“ řekl Vladimír Palička, ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové, k novince, kterou nyní toto zdravotnické zařízení nabízí sluchově handicapovaným. Využívat při kontaktu s nemocnicí on-line službu simultánního přepisu řeči volaného v reálném čase.

Podle mluvčího „fakultky“ Jakuba Sochora pro využití této služby mohou zájemci kliknout v pravém horním rohu webu nemocnice na symbol přeškrtnutého ucha a následně se mu otevře speciální okno na přepis. Simultánní přepis řeči je ideální pro osoby s postižením sluchu, s poruchami řeči nebo hlasu a pro osoby, případně pro cizince, kteří preferují psanou formu komunikace.

Zájemci o simultánní přepis napíší do příslušného pole své telefonní číslo, poté jim systém zavolá zpět a díky přepisovateli mluvené řeči může komunikovat se zaměstnanci nemocnice. Systém umožňuje také přepojení na kteroukoliv z linek nemocnice za stálého přepisu řeči volaného. „Jde o plynulý a přirozený telefonický hovor, proto tato služba činí své uživatele rovnoprávnými v přístupu k bezbariérové telefonické komunikaci,“ uvedl ředitel provozovatele této služby Ladislav Kratochvíl.

(hyš-js)
hynek@salonkyhk.cz
Ilustrační foto: giebnews.eu