Pátek

29. září 2023

Nyní

20°

Zítra

17°

Svátek má

Ekonomickou situaci ovlivnil covid, zastupitelé schválili účelovou rezervu

26. 4. 2021

page.Name
V souvislosti se závěrečným účtem města za rok 2020 byla dnes zastupitelstvem Hradce Králové schválená účelová rezerva Antivirus ve výši 150 milionů korun. „Přijde nám smysluplné dát bokem 150 milionů na propad daňových příjmů,“ řekla Naděžda Stříteská, vedoucí Oddělení rozpočtu a financování magistrátu.

Podle náměstkyně primátora Moniky Štayrové příjmy meziročně poklesly na 2,3 miliardy korun. „Výdaje tak meziročně vzrostly minimálně o 31 milionů. Skutečnost výdajů 2,1 miliardy oproti upravenému rozpočtu ve výši 3,4 miliardy výrazně klesla, a to o 62 procent,“ uvedla náměstkyně.

V návrhu usnesení předložila zdůvodněný návrh na rozdělení finančního vypořádání za minulý rok v celkové výši 228 milionů korun, což znamenalo 150 milionů korun do účelové rezervy Antivirus a částku 78 milionů do souhrnné rezervy rozpočtu na financování havárií, nutných investic a oprav.

Tento návrh však na jednání rady města nebyl podpořen a převážil názor, že by do rezervy Antivirus měla být přidělena částka 50 milionů korun a zbytek 178 milionů přidělen do souhrnné rezervy pro postupné rozdělení mezi gesci náměstků. Důvodem tohoto rozhodnutí je zřejmě snaha zajistit co nejvíce zdrojů na nutné investice a provoz.

„Původně plánovaná rezerva 150 milionů korun měla základ v částce 116 milionů loni poskytnutých vládou, které letos již neobdržíme. K této částce bylo připočteno 32,2 milionu korun jako úhrada dopadu covid za rok 2020 na městské organizace. Pro zajímavost, tato částka už letos činí 50 milionů korun,“ pokračovala Štayrová s tím, že za zdravé a udržitelné financování se považuje takové, kdy výše dluhu nepřekročí 60 procent hodnoty průměrných příjmů za poslední čtyři roky.

„K 31. prosinci loňského roku dosáhla hodnota tohoto podílu necelých 27 procent, což signalizuje, že máme prostor na úvěrové financování, ale musíme předem vědět, zda budeme mít na splátky případného dluhu. Je mojí povinností vás upozornit na skutečnosti, které nás nabádají k opatrnosti. Letos neobdržíme 116 milionů od vlády. Stále tedy červená čísla, a proto je na místě velká obezřetnost v předpovědích ročních dopadů,“ upozornila zastupitele náměstkyně.

Zastupitel Pavel Vrbický (Piráti) vyzval kolegy zastupitele k zodpovědnému přístupu. „Rezerva 150 milionů korun byla projednána na finančním výboru, kde na její výši panovala naprostá shoda. Rozebrat ji předtím, než nahlédneme do výsledků, kolik peněz máme, by bylo krajně nezodpovědné,“ sdělil.

Peníze z rezervy, jak se nechal slyšet zastupitel Pavel Marek (ANO) se budou uvolňovat postupně, jak se bude vyvíjet ekonomická situace. „Rezerva umožňuje náměstkům plánovat některé realizace, zejména investice do oprav mostů či památek. Peníze budeme uvolňovat podle toho, jak se bude vyvíjet rozpočet města.“

Hynek Šnajdar
hynek@salonkyhk.cz
Ilustrační foto