Čtvrtek

25. července 2024

Nyní

24°

Zítra

27°

Svátek má

Padesát amatérských zájemců pomáhalo archeologům v průzkumu krajiny

14. 4. 2021

Padesát amatérských zájemců pomáhalo archeologům v průzkumu krajiny 0 snímků
Jak nalézat a neničit? To je název archeologického projektu Královéhradeckého kraje, který od března mapuje krajinu na trasách budoucích dopravních staveb. To tohoto projektu se zapojilo bezmála pět desítek amatérských dobrovolníků, kteří pomáhají Muzeu východních Čech v Hradci Králové.

Podle mluvčí muzea Lucie Peterkové tato instituce uzavřela s vybraným dobrovolníky smlouvu o provedení práce a ti se tak na krátko stali zaměstnanci muzea. „Ti pod dohledem profesionálů odpracovali už přes 1300 hodin při archeologických průzkumech budoucích dopravních staveb v kraji,“ potvrdila mluvčí.

Dobrovolníci se již několika tisíci nalezených předmětů od starší doby kamenné - paleolitu po 20. století významně přispěli k poznání krajiny i plánování budoucích záchranných výzkumů v trasách velkých dálničních staveb v regionu. Zájem o spolupráci laické veřejnosti překročil výrazně kapacitní možnosti plánovaných prospekcí, tedy vyhledávání a průzkumu.

„Archeologové proto plánují, že se s dobrovolníky do terénu vrátí opět po žních a především v průběhu letošního podzimu,“ uvedla Peterková. Zatímco v místech, kudy v budoucnu povede rychlostní silnice R35 a dálnice D11 bylo cílem ověřit s pomocí detektoru kovů, ale i povrchového sběru, co se skrývá pod zemí, na obchvatu Jaroměře už šlo o záchranu co možná největšího množství památek z ornice těsně před tím, než ji odhrnou bagry.

„Široký okruh zájemců je při akcích takového rozsahu neocenitelný, protože často jde o závod s časem. Postup průzkumu se liší podle místa i stanovených cílů, a to od individuálních návštěv vybraných lokalit až po několikanásobné „pročesání“ vybrané plochy v rojnicích,“ vysvětluje důvod zapojení dobrovolníků vedoucí archeologického oddělení muzea Miroslav Novák.

Jak prozradili muzejníci, k zajímavým nálezům z trasy R35 od Hradce Králové k Hořicím aktuálně patří například bronzové spony z doby římské, naznačující dosud neznámá naleziště z doby po přelomu letopočtu, kdy naše území obývali Germáni. Oproti tomu dálnice D11 prochází od Jaroměře směrem k Trutnovu a státní hranici podhorským terénem a většina nálezů zde nepřesahuje středověké stáří.

„Drtivě zde převažují pozůstatky velkých rakousko-pruských konfliktů osmnáctého a devatenáctého století. Nejpočetnější soubor nálezů přinesl průzkum v trase obchvatu Jaroměře, který dosud přinesl více než dvě tisícovky nálezů od pazourkových úštěpů ze starší doby kamenné, přes náramek z doby železné, nebo různá středověká kování a součásti oděvů až po stopy bitvy z roku 1866,“ dodali archeologové.

Původní plány projektu Jak nalézat a neničit? zhatila epidemie nového koronaviru.
I proto se nepodařilo zrealizovat v plném rozsahu plánovaný seminář a školení přihlášených dobrovolníků. Kurátoři muzea alespoň dokončili plánovanou výstavu Poklady spolupráce, zpřístupňující právě nálezy dobrovolných hledačů, učiněné na území našeho kraje do roku 2019. Výstava teď čeká na první návštěvníky, kteří ji uvidí ihned po otevření muzea.

Hynek Šnajdar
hynek@salonkyhk.cz
Foto: Petr Čechák, Matouš Holas