Čtvrtek

25. července 2024

Nyní

24°

Zítra

27°

Svátek má

„Fakultka“ povolila při dodržení pravidel návštěvy hospitalizovaných pacientů

17. 5. 2021

page.Name
Po měsících různých omezení vyvolaných pandemií nákazy covid-19 dochází ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové ode dneška k zásadnímu kroku. Při dodržení pravidel jsou zde totiž povoleny návštěvy hospitalizovaných pacientů denně od 14 do 17 hodin. Podle mluvčího nemocnice Jakuba Sochora návštěvy v jiný čas může ve výjimečných případech povolit ošetřující lékař.

V jednom dni je k jednomu pacientovi povolena návštěva maximálně dvou osob s tím, že doba je časově omezena na 30 minut. V individuálních případech s ohledem na zdravotní stav může ošetřující lékař návštěvu nepovolit nebo ukončit. Na hematologických a onkologických odděleních jsou návštěvy povoleny pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře.

U covid-19 pozitivních osob jsou povoleny pouze za specifických hygienických opatření po dohodě s ošetřujícím lékařem, a u osob s nejistou, závažnou prognózou či v konečném stádiu nemoci. Osoba navštěvující pacienta se musí prokázat dokladem o negativitě antigenního nebo PCR testu. Stáří testů je maximálně 48 hodin, návštěvník se neléčí s covid-19, nemá příznaky této nákazy ani jiného infekčního onemocnění a nemá nařízenou karanténu.

Test nemusí mít návštěva, která doloží doklad o očkování proti koronaviru – 14 dní od jeho dokončení či má doklad o prodělání covidu v posledních 90 dnech. Návštěva při vstupu na oddělení a odchodu z oddělení provede dezinfekci rukou, po celou dobu musí mít respirátor FFP 2. Při návštěvě na vícelůžkovém pokoji musí mít všechny osoby ochranu dýchacích cest.

„Návštěvy proběhnou v určených prostorách jednotlivých oddělení nebo na pokojích pacientů. Na základě zdravotního stavu pacienta a možností oddělení může návštěva proběhnout ve venkovních prostorách nemocničního areálu. Nedoporučujeme, aby děti do deseti let věku navštěvovaly pacienty,“ uvedl mluvčí.

Také u návštěv hospitalizovaných dětí jsou platné pokyny jako u dospělých osob, doba konání návštěvy a počty osob se řídí provozním a domácím řádem dětské kliniky, vše dle dohody s ošetřujícím lékařem. Přítomnost otců u porodu je povolena bez testu, je zamezen kontakt s dalšími rodičkami a osobami na porodním sále.

Přítomnosti třetí osoby u porodu je možná, podmínkou je ale doložení negativního výsledku antigenního nebo PCR testu starého maximálně 48 hodin nebo doložení certifikátu o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, kdy od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, nebo doložení dokladu o prodělání onemocnění v posledních 90 dnech. Doprovody u porodu nesmějí mít žádné příznaky tohoto onemocnění.

V případě potřeby si mohou návštěvy/doprovody po předchozí rezervaci nechat provést antigenní nebo PCR testy v Odběrovém centru COVID-19 v nemocnici. „Pravidla jsou stanovena s ohledem na nutnost zajistit bezpečí pacientů,“ dodal Jakub Sochor.

(hyš-js)
hynek@salonkyhk.cz
Ilustrační foto