Pátek

23. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Antivirus II začal pomáhat podnikatelům, mohou podat žádost o finanční pomoc

6. 1. 2021

page.Name
Antivirus. To je název programu, jenž už v minulém roce v Hradci Králové pomáhal živnostníkům, kteří v důsledku vládních nařízení museli uzavřít své provozovny. Od začátku letošního roku byl nastartován Antivirus II a město přijímá žádosti o přímou finanční pomoc pro hradecké podnikatele.

Aby byla žádost úspěšně vyhodnocena, musí žadatel splňovat veškeré stanovené podmínky, které v prosinci schválili městští zastupitelé. Zasílat žádosti je možné jen online do 31. ledna. Jde o pomoc, která tímto způsobem navíc přináší ještě řadu dalších úlev, jako zrušení poplatku za zábor veřejného prostranství v letošním roce nebo slevy na nájemném v městských nebytových prostorách.

Příjem žádostí odstartoval na Nový rok a hned ten den se zde objevily čtyři a po pár dnech jich máme přes dvacet. Žádosti je možné podávat pouze elektronicky do konce ledna, pak usedne hodnoticí komise, která je posoudí a vyhodnotí. Předpokládáme, že v únoru orgány města schválí seznam příjemců a výše jednotlivých finančních darů a hned poté dojde k vyplácení peněz,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek.

Žadatelem může být pouze právnická nebo fyzická osoba se sídlem a provozovnou v Hradci Králové. Nesmí mít přerušenou podnikatelskou činnost a nesmí být dlužníkem města. Kompletní podmínky jsou k dispozici na webových stránkách města. Ve druhé vlně město ve dvou částech plánuje rozdělit 3,4 milionu korun. První část, 2,8 milionu korun, je určena pro malé a drobné podnikatele a druhá je určena provozovatelům hotelů a penzionů bez ohledu na velikost, kde bude rozděleno celkem 600 tisíc korun.

Konkrétní výše peněžité pomoci bude v obou částech stanovena podle počtu podaných žádostí. „Je třeba zdůraznit, že tato přímá finanční pomoc města nemá nijak vynahradit pomoc ze strany státu, je to spíše její doplnění. Darované finance budou moci hradečtí podnikatelé využít například na mzdy a související odvody, na energie nebo platby za nájemné ve stanovených případech, pokud na ně nečerpá jinou dotaci nebo slevu,“ vysvětluje primátor.

 V Hradci je možné čerpat ještě další úlevy v rámci balíčku Antivirus II, například padesátiprocentní slevu na nájemném. Ta se týká všech živnostníků, kteří ke svému podnikání využívají nebytové prostory ve vlastnictví města. „Hodně živnostníků se dostalo do těžké situace zejména kvůli tomu, že i přes uzavřené provozovny, musí nadále platit plné nájemné. Rozhodli jsme proto o padesátiprocentní slevě pro všechny podnikatele, kteří jsou v nájmu v nebytových prostorách ve vlastnictví města,“ sdělila náměstkyně primátora Monika Štayrová.

Sleva jim platí po celou dobu trvání vládního opatření týkajícího se zákazu maloobchodního prodeje zboží a služeb. O tuto formu pomoci je možné žádat online prostřednictvím Portálu občana. Do konce letošního roku byla také odpuštěna většina poplatků za zábor veřejného prostranství: „To ocení zejména podnikatelé v oblasti gastronomie, jelikož pro tento rok nemusí platit zábory za postavené předzahrádky. Věříme, že jim to alespoň trochu ulehčí restart, který už tak pro ně bude velmi obtížný,“ dodala náměstkyně.

(hyš-kš)
hynek@salonkyhk.cz
Ilustrační foto