Středa

29. listopadu 2023

Nyní

Zítra

Svátek má

Fakultní nemocnice spouští pro pacienty provoz Centra postcovidové péči

19. 1. 2021

page.Name
Komplexní péči o pacienty, kteří prodělali onemocnění covid - 19 a trpí obtížemi souvisejícími s tímto onemocněním. To zajistí Centrum postcovidové péče, které spouští v těchto dnech Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Na práci multioborového centra se kromě pneumologů budou podílet také další specialisté nemocnice.

„Vytvořili jsme unikátní centrum, které nabídne pacientům pomoc s následky po onemocnění covid-19 napříč různými obory od plicních lékařů, kardiologů, neurologů, psychiatrů, přes nefrology, dermatology, gastroenterology, revmatology a další až po rehabilitační lékaře. Od začátku epidemie bylo v naší nemocnici hospitalizováno již několik stovek pacientů v poměrně vážném stavu a je proto nutné jim nabídnout kvalitní následnou péči,“ uvedl ředitel nemocnice Vladimír Palička.

Diagnostický algoritmus a nový klasifikační systém nutný pro dlouhodobé sledování nemocných, kteří trpí post-covid syndromem, vznikl ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a podle ředitele Paličky se stal základem pro systém ambulantní péče o tyto nemocné v rámci celé republiky. Péče o všechny nemocné s těmito obtížemi by tak měla být dostupná pro každého, a to v ordinacích plicních lékařů, kterých je v celé České republice více než 400.

„Centrum, které bude sídlit v budově Plicní kliniky fakultní nemocnice, bude otevřené každý všední den. Zájemci s obtížemi po prodělaném onemocnění covid-19 mohou svůj stav konzultovat telefonicky na lince 495 836 020 a podle domluvy bude pacient objednán do našeho centra nebo mu bude navrhnut jiný postup. Před vyšetřením v centru bude nutné podstoupit základní vyšetření cestou praktického lékaře nebo specialisty, který posoudí možnou souvislost s onemocněním covid-19 a tito lékaři je budou moci objednat do Centra postcovidové péče,“ řekl lékař Michal Kopecký, vedoucí Centra postcovidové péče.

Jak dále prozradil, cílem centra je péče o pacienty, u nichž přetrvávají symptomy po onemocnění covid-19 déle než tři měsíce a jsou v příčinné souvislosti s tímto onemocněním, a to jak po hospitalizaci, tak po ambulantní či domácí léčbě.  Pacienti centra vyplní vstupní dotazník.

V něm jsou dotazovaní na různé příznaky související s onemocněním covid, jako jsou dušnost, bolesti, poruchy trávení, nespavost, únava, ztráta čichu, chuti a další. „Ten nám napoví, jaký máme zvolit další postup péče.  U všech pacientů bude proveden odběr krve, moči, vyšetřeny plicní funkce, EKG vyšetření a zhodnocen celkový zdravotní stav,“ nastínil mluvčí nemocnice Jakub Sochor.  

Podle předběžných výsledků výzkumné studie již v roce 2020 prováděné lékaři Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové se u části pacientů, kteří prodělali onemocnění covid-19 objevují následné zdravotní komplikace. „Zejména přetrvávající postižení plic nebo dolních dýchacích cest, případně onemocnění plicních cév,“ dodal lékař Vladimír Koblížek, přednosta hradecké plicní kliniky.

(hyš-js)
hynek@salonkyhk.cz
Ilustrační foto