Pátek

21. června 2024

Nyní

17°

Zítra

19°

Svátek má

Fakultu vojenského zdravotnictví vede vakcinolog a epidemiolog Roman Chlíbek

1. 2. 2021

page.Name
Děkanem Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové byl již v letech 2009 až 2013. Ode dneška ji vakcinolog a epidemiolog Roman Chlíbek (55) vede znovu a v čele fakulty vystřídal Pavla Boštíka, kterému ke konci ledna skončilo funkční období. Na pozici děkana ho ze tří kandidátů zvolil loni v listopadu akademický senát fakulty.

Potom jej na základě senátní volby do funkce k dnešku jmenovala rektorka Univerzity obrany Zuzana Kročová. Funkční období děkana je čtyřleté. Plukovník v záloze Chlíbek je předsedou České vakcinologické společnosti a také vedoucím jedné z poradních skupin ministra zdravotnictví. Ve vakcinologické společnosti i ve skupině ministerstva hodlá nadále působit.

Chlíbek v roce 1989 zakončil studia na Vojenské lékařské akademii Jana Evangelisty Purkyně a Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové v oboru všeobecné lékařství. Dále se profiloval v oboru preventivní medicíny, epidemiologie a vakcinologie. V roce 2012 byl v oboru hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie jmenován profesorem. Profesionální vojenskou kariéru ukončil v roce 2020 v hodnosti plukovníka generálního štábu. V minulosti byl také například předsedou akademického senátu či proděkanem pro vnější vztahy a rozvoj hradecké fakulty.

Fakulta vojenského zdravotnictví je jednou ze tří fakult Univerzity obrany a je centrem zdravotnického vzdělávání profesionálů Armády České republiky. Profesně se fakulta profiluje zejména v oblasti vojensko-odborné výuky urgentní medicíny, medicíny katastrof a ochrany proti biologickým, chemickým a nukleárním hrozbám.

Vyučuje především šestiletý studijní obor vojenské všeobecné lékařství a pětileté studijní obory vojenské zubní lékařství a vojenská farmacie. V akademickém roce 2019/2020 měla fakulta v magisterských, bakalářských a doktorských studijních programech zapsáno 284 studentů.

ČTK
Ilustrační foto