Sobota

24. února 2024

Nyní

10°

Zítra

10°

Svátek má

Pokračuje rekonstrukce Gayerových kasáren, cílem je oživení historické budovy

2. 1. 2021

page.Name
V centru Hradce Králové úspěšně pokračuje generální rekonstrukce Gayerových kasáren, která je jednou z nejvýznamnějších investičních akcí Královéhradeckého kraje v kulturní oblasti. Cílem rekonstrukce je oprava nynější historické budovy a modernizace vnitřních prostor včetně částečného rozšíření kapacity depozitářů prostřednictvím efektivnějších posuvných regálů.

Budova slouží Muzeu východních Čech od roku 1992 především jako sídlo archeologického, historického a přírodovědeckého oddělení s centrálními depozitáři. Umístěny jsou zde také konzervátorské a restaurátorské dílny, digitalizační pracoviště a část servisního zázemí. Muzeum se díky této rekonstrukci po desítkách let vymaní z kritické prostorové tísně, jež mu znemožňovala plnění sbírkotvorné role.

„Kapacita depozitářů po rekonstrukci nevystačí na desítky let, jak by se mohlo zdát, spíše na jednotky let. Ale konečně nám umožní dělat zase to, co máme, tedy mapovat svět kolem nás v celém kraji,“ řekl zástupce ředitele muzea Jaroslav Zámečník. Objekt se zároveň částečně otevře veřejnosti, která bude moci nahlédnout do otevřených depozitářů.

Pokračující přestavba zahrnuje i moderní dvoupodlažní přístavbu, ve které bude umístěna centrální badatelna pro čtenáře přírodovědecké i společenskovědní knihovny a badatele zkoumající sbírkové předměty. Bude zde rovněž přednášková místnost s modelem města k roku 2000. Veřejnosti budou zpřístupněny pozůstatky vojenského opevnění, které byly odhaleny během stavebních prací na přístavbě.

„Generální rekonstrukce bude dokončena v polovině roku 2021 a od července téhož roku je naplánováno logisticky velmi náročné stěhování sbírek, pracoven, konzervátorských dílen atd. zpět do budovy z dosavadních provizorních prostor v Čelákovicích, Rychnově nad Kněžnou, Stěžerách, Všestarech a Hradci Králové-Pouchově. Stěhování a ukládání sbírkových předmětů do nově vybavených depozitářů bude probíhat přibližně do roku 2023,“ dodal Zámečník.

Muzeum společně s Královéhradeckým krajem nadále usilují o stavební povolení na rekonstrukci protilehlých Vrbenského kasáren, aby mohli pokračovat v hledání finančních zdrojů pro rekonstrukci i tohoto chátrajícího objektu. Ten je do vydání stavebního povolení zatím stále v majetku města. Objekt bude sloužit jako krajská výstavní a expoziční budova muzea. Spolu s plánovanou stálou expozicí bastionové pevnosti pod Parkovacím domem Jana Gayera by tak měl vzniknout královéhradecký muzejní a kulturní kampus.


(hyš-lp)
hynek@salonkyhk.cz
Ilustrační foto