Pátek

21. června 2024

Nyní

17°

Zítra

19°

Svátek má

Připravuje se stavba nového pavilonu, zvýší se kapacitu Domova U Biřičky

11. 1. 2021

page.Name
Stavbou nového pavilonu v areálu hradeckého Domova důchodců U Biřičky se zvýší kapacita zařízení ze současných 320 na 400 lůžek. Zároveň se zkvalitní podmínky pro práci personálu a zvýší se také komfort ubytovaných osob. Výrazně se zlepší podmínky pro péči o klienty s vyšší mírou podpory.

Počítá se také s modernizací kuchyně a prádelny, které budou svým provozem zajišťovat všechny budovy areálu. „Zpracovatel studie nám v lednu předloží tři varianty podoby nového pavilonu. Z nich vybereme nejvhodnější, kterou projektanti dále rozpracují a na přelomu dubna a května začnou s vypracováním dokumentace pro územní rozhodnutí,“ řekl první námětek hejtmana Pavel Bulíček.

Během pravidelných kontrolních dnů již zástupci kraje s vedením domova odsouhlasili počet lůžek v novém pavilonu, kterých bude celkem 120. Jako nejvhodnější rozmístění se jeví varianta dvou dvoulůžkových pokojů se sdílenou koupelnou, kdy každý klient bude mít výhled z okna. Diskutovalo se také o hmotovém řešení objektu, nejvhodnějším způsobu zásobování budoucího pavilonu, uspořádání provozních jednotek a umístění parkovacích míst.

„Záměrem na rozšíření kapacity domova U Biřičky naplňujeme dlouhodobou strategii Královéhradeckého kraje navyšování počtu lůžek v pobytových zařízeních sociálních služeb. Reagujeme tím na nepříznivý demografický trend stárnutí populace. Zlepšíme život našich seniorů a zkrátíme čekací dobu na jejich přijetí do domova,“ vysvětluje náměstkyně Martina Berdychová.

Investice přinese také lepší funkční propojení všech budov. Její součástí budou rekonstrukce inženýrských sítí v celém areálu, vytvoření zásobovacích tras a odpočinkových prostor nebo kultivace zelených ploch.  Počítá se s využitím moderních technologií pro zadržování vody a efektivní hospodaření s energiemi.

(hyš-fm)
hynek@salonkyhk.cz
Ilustrační foto