Pátek

23. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Praxe a stáže studentů doma i v zahraničí považuje univerzita za cestu kupředu

4. 11. 2021

Praxe a stáže studentů doma i v zahraničí považuje univerzita za cestu kupředu 20 snímků
Jedna z učeben budovy A kampusu Univerzity Hradec Králové (UHK) se dnes odpoledne zaplnila studenty. Důvod byl jediný. V souvislosti s probíhajícím pracovním veletrhem JobStart se zde konala akce filozofické fakulty zaměřená na podporu studentských praxí a stáží.

„Chceme vám představit aktivity, které se rozběhnou, a vy budete mít jedinečnou příležitost se do nich zapojit. Potřebujeme zejména vaši nápaditost, samostatnost, nechceme, abyste byli pouze pasivními příjemci informací,“ sdělil zejména studentům sociologie Miroslav Joukl, vedoucí katedry sociologie Filozofické fakulty UHK. Ještě předtím, než došlo k představení jednotlivých možností, analytik Jan Burianec přítomné seznámil se sociologickým výzkumem, jehož cílem bylo zjistit, jaký zájem mají firmy o absolventy vysokých škol a co preferují.

„Klíčovou otázkou bylo, zda se v rozmanitých firmách uplatní absolventi humanitních a společenskovědních oborů. Zaměřili jsme se na to, kolik firem absolventy přijalo v časovém úseku pěti let. Ukázalo se, že ve dvou třetinách jsou absolventi těchto oborů žádaní,“ řekl. Na vysoké školy se obrátila polovina firem, které tyto absolventy zaměstnávají. Přijímali je nejčastěji na pozice specialistů, technických a odborných pracovníků či úředníků.

Absolventům byly nabízeny účasti na konferencích, seminářích, veletrzích, vzdělávání nebo kurzy. Vyžadovány byly mimo jiné schopnost samostatné a týmové práce, komunikační a prezentační dovednosti, schopnost dobře pracovat ve stresových situacích. Firmy jsou spokojené se schopností týmové práce, jazykovými dovednostmi a podobně.

„Absolventi humanitních a společenskovědních oborů nacházejí uplatnění spíše ve veřejném sektoru než v tom soukromém,“ prozradil Burianec, který se ve své prezentaci zaměřil i na to, co mají vysoké školy zlepšit, například samostatnost nebo cizí jazyky včetně zahraničních pobytů. S tím souvisí program Erasmus +, který v cizích zemích nabízí praxi studentům v časovém úseku od dvou do dvanácti měsíců.

„Jazykové dovednosti a praxe v zahraničí jsou velmi důležité. Protože je sociologie široký obor, není problém vás tam vyslat,“ sdělila studentům Martina Eliášová, vedoucí referátu zahraničních styků UHK. Po celém světě jsou například Česká centra, kde mohou studenti v rámci programu Erasmus+ najít vhodné uplatnění. Tento pobyt v zahraničí spojený s praxí může být podle Eliášové přínosný pro další vývoj studenta a jeho uplatnění v pracovním životě. „Myslím si, že praxe v zahraničí je skutečně k nezaplacení,“ podotkla.

Kateřina Charouzková z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Královéhradeckého kraje rovněž nastínila možnosti praxe a stáží v tomto odboru. „Máme zkušenosti se spoluprací na praktických projektech a stážích. Účastníci mohou v praxi využít témata pro své studentské práce, praktické projekty a stáže realizované ve spolupráci s Královéhradeckým krajem," uvedla.

Stážista může například sledovat spokojenost návštěvníků, využít metodiku měření návštěvnosti kulturních institucí, dále sledovat ekonomický dopad kulturních akcí a mladí se mohou také zapojit do přípravy programu v kulturních institucích a do festivalů podporovaných krajem.

Praxi a stážím studentů se nevyhýbá ani Muzeum východních Čech v Hradci Králové, jehož funkci a poslání představila projektová manažerka této významné instituce Ivana Valášková. „Pokud byste u nás měli zájem o stáž nebo praxi, doporučuji, abyste řekli, o co konkrétně máte zájem a stačí se poté obrátit na mě nebo kolegyni mluvčí Lucii Peterkovou. O spolupráci s univerzitou máme zájem, těch možností se nabízí více,“ řekla projektová manažerka muzea.

Do diskuze se zapojil i Ondřej Zezulák, ředitel hradeckého Technologického centra, které nabízí nejen vzdělávací programy pro školy, ale v rámci tak zvaného podnikatelského inkubátoru také pomáhá začínajícím firmám a podnikatelům. „Zde na filozofické fakultě realizujeme projekt Podnikání v praxi, v němž vystupují odborníci z praxe, lektoři, podnikatelé, kteří představují své zkušenosti a příběhy. My pomáháme začínajícím podnikatelům v tom, jak začít, od čeho se odpíchnout, jak komunikovat, což může být pro vaši budoucnost klíčové,“ vysvětlil Zezulák.

Jak se nechal slyšet jeden ze studentů, který se dnešní akce zúčastnil, mohou být stáže a praxe důležité a využitelné po ukončení studia. „Lze se určitě něco nového naučit, co bude možné využít v praxi. Program Erasmus+ je zcela jistě také přínosný, protože si student vylepší cizí jazyk a navíc se třeba v kulturně odlišném prostředí něčemu novému, co doma neznal, přiučí. Takže, za mě dobrý,“ poznamenal student.

Hynek Šnajdar
hynek@salonkyhk.cz