Sobota

24. února 2024

Nyní

10°

Zítra

10°

Svátek má

Ředitel muzea se v dopise ministru kultury vymezil proti zákazu adventních trhů

28. 11. 2021

page.Name
Vzhledem k aktuální situaci související s plošným zákazem konání adventních trhů zaslal dnes Petr Grulich, ředitel Muzea východních Čech, kterého se právě tento zákaz týká a musely být zrušeny adventní trhy, otevřený dopis ministru kultury ČR Lubomíru Zaorálkovi.

„S rozčarováním sleduji aktuální kroky vlády České republiky, na jejichž základě došlo k zákazu konání adventních trhů. Bohužel se nemohou konat už druhý rok. Naprosto chápu snahu zabránit šíření onemocnění covid-19 formou omezení kontaktů mezi lidmi. Pomíjím skutečnost, že se organizátoři letošních trhů o zákazu konání dozvěděli mnohdy s předstihem pouhých hodin. To je kupříkladu situace našeho muzea, které se večer 25. listopadu dozvědělo, že musí zrušit 32. Muzejní adventní trh, jenž měl začít v pátek 26. listopadu a trvat do neděle,“ píše ředitel muzea.

V dopisu ministra upozorňuje, že se jako veřejná instituce odmítá vydat podle něj nepříliš důstojnou cestou a přejmenovat trhy na farmářské. „Stejně tak pomíjím skutečnost, že zatímco trhy pod širým nebem jsou zakázány, lidé se nadále mohou tísnit na sportovních utkáních a v obchodních centrech. Rozhodnutí ministra zdravotnictví v této věci jsou nepromyšlená a nepřidávají na důvěře v protiepidemická opatření,“ uvádí Grulich. Za daleko důležitější však považuje aspekt, na který ani loni, ani v letošním roce nebyl nikým brán zřetel a jeho dopad přitom považuje za celospolečenský.

„Úkolem každé civilizované země je chránit své kulturní dědictví. Česká republika vynaložila nemalé úsilí na vybudování systému trvalé péče o jeho zachování. Nedílnou součástí tohoto dědictví jsou lidová řemesla, která na úrovni státu i krajů chráníme a oceňujeme. Lidoví řemeslníci, ať již jde o tak zvané nositele tradice lidových řemesel, nebo o mistry tradiční rukodělné výroby jednotlivých krajů, nebo dokonce o řemeslníky – nositele nemateriálních statků zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO, ti všichni jsou velice často závislí na konání akcí typu adventních či jiných řemeslných trhů a jarmarků. Právě pro tyto akce často připravují značnou část své produkce a z prodeje pak další část roku žijí,“ vysvětluje ředitel.

Grulich zároveň poznamenává, že nemožnost odbytu vede k hrozbě rozpadu celé soustavy domácí rukodělné výroby, což se týká například ruční výroby vánočních perel, jež je českým nehmotným statkem světového dědictví UNESCO. „Ano, ministr hospodářství a průmyslu již hovoří o kompenzacích, jenže ty nemohou ani zdaleka pokrýt jejich ztráty,“ sdělil ministrovi. Řemeslné trhy jsou místem, kde významnou měrou dochází ke klíčovému přenosu lidových tradic a řemeslných postupů na veřejnost.

Zde, na masově navštívených trzích a podobných akcích, nositelé lidových tradic předvádějí veřejnosti svůj um a zde také často přeskočí ona jiskra, která způsobí přenos této tradice a řemesla dál. „Politici a média obvykle pod pojmem adventní a řemeslný trh vidí pouze prodej svařeného vína a ponožek. Ale zde jde o něco úplně jiného. Zákaz adventních trhů v loňském i v letošním roce proto těžce ohrozil další udržování české tradiční lidové kultury. Ať již kvůli zastavení popsaného přenosu, tak kvůli uvržení nositelů tradic do existenční krize a izolace,“ upozornil ředitel.

Ministra kultury ještě požádal, aby se on, popřípadě jeho nástupce zasadili o to, aby příští protiepidemická opatření vnímala výše uvedený problém. „Žádám Vás, abyste se zasadili o taková opatření, která povedou k oprávněné podpoře a pomoci nositelům tradičních lidových řemesel. Věřím, že regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Vám k tomu ráda podají pomocnou ruku. Není možné dále pokračovat v těchto nepromyšlených akcích, jejichž autoři s trestuhodnou neznalostí poškozují to, co má Česká republika naopak rozvíjet a chránit jako své „rodinné stříbro“,“ dodal v otevřeném dopise ředitel muzea Petr Grulich.

Hynek Šnajdar
hynek@salonkyhk.cz
Foto: Ondřej Littera