Sobota

20. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Muzeum zve svou velkolepou expozicí na historické cesty městem Hradec Králové

1. 12. 2021

Muzeum zve svou velkolepou expozicí na historické cesty městem Hradec Králové 0 snímků
Výjimečná podívaná? To nepochybně. Zároveň však hluboká, ale srozumitelná sonda do pestrých a zajímavých dějin Hradce Králové. To vše nabízí zbrusu nová expozice Muzea východních Čech nazvaná Cesty města, kterou si dnes mohli v předpremiéře se zasvěceným výkladem nejen ředitele muzea, ale také kurátorů prohlédnout novináři, aby už v pátek byla otevřena dokořán veřejnosti.

Stavba interaktivní expozice, na jejímž vzniku měl lví podíl hlavní architekt Radek Polívka, byla od prvních náčrtů, ideových příprav a projektování před čtyřmi lety zahájena letos v lednu a minimálně na pět let zaplní čtyři sály ve dvou patrech muzea. „Do historické budovy bývalého městského umělecko - průmyslového muzea téma dějin sídelního města kraje rozhodně patří. Mám velikou radost, že čtyřletá práce našich odborníků byla završena. Věříme, že se expozice bude návštěvníkům líbit,“ řekl na úvod ředitel muzea Petr Grulich.

Expozice Cesty města, která provází hradeckými historickými stavbami a reáliemi, vznikla ve spolupráci s hradeckým magistrátem. Na tuto investici za zhruba 24,3 milionu korun včetně DPH se radnici podařilo získat dotaci ve výši necelých 14 milionů korun z Integrovaného operačního programu, což potvrdil i primátor Alexandr Hrabálek.

Projekt, s kterým jsem byl před čtyřmi lety seznámen, se mně velmi líbil a jsem rád, že se realizoval. Realizace byla v režii muzea a nám byla přisouzena nevděčná role sehnat peníze. Finanční prostředky se ale sehnat podařilo s tím, že 14 milionů tvoří dotace a 10 milionů šlo z rozpočtu města. Není to málo peněz, ale domnívám se, že jsou velmi účelně vynaloženy,“ uvedl primátor.

Samotná exkurze začíná expozicí K městu českých královen a nabízí pohled do historie osídlení královéhradeckého návrší i přilehlého okolí od doby paleolitu až po mladší dobu železnou. Podle kurátora Radka Bláhy její stěžejní část zachycuje časové období 13. až 16. století a zaměřuje se zejména na význam Hradce Králové jako jednoho z nejstarších právních měst a urbanistickou výstavbu města.

Stejně jaké u dalších částí jsme výstavní mobiliář zasadili do kulis historického Hradce Králové. V tomto případně vytváříme volnou představu Velkého náměstí. Centrálním exponátem je středověký model města,“ představil vstup do expozice kurátor. Nejstarší listina z roku 1225 vypovídá o již existující městské obci a archeologicky je možné sledovat vznik města na dnešním Velkém náměstí.

Další část nazvaná K pevnosti představuje období Hradce Králové od baroka až po prusko-rakouskou válku 1866. V přední části se nachází imitace švédské fortifikace připomínající dobu třicetileté války, odkud se do hlavní části expozice prochází replikou pevnostní brány ukotvené v pevnostní zdi. Ústředním exponátem této části je model Hradce Králové od
Františka Žaloudka představující město v roce 1865.

Když návštěvník vystoupá do sálů ve třetím nadzemním podlaží bude svědkem zapojení multimédií, k čemuž vybízí samotné historické období, jemuž se expozice věnuje. „Ohromnou devizu období konce 19. století, které je spjaté s bouráním pevnostního Hradce Králové až po vrchol první republiky, představuje fenomén fotografie a filmu,“ připomenula kurátorka Pavla Koritenská.

První část výstavního sálu zahrnuje časové období od bourání pevnosti z konce 19. století až do rozkvětu města v meziválečném období. Návštěvník tak symbolicky přejde od pevnosti k nové urbanistické výstavbě imitace Pražského mostu a Kotěrova kiosku. „Tyto kulisy umožňují využití samoobslužných interaktivních panelů obsahujících stovky dobových fotografií. Velmi zajímavým prvkem této části expozice je projekce mapující správní a stavební vývoj Hradce Králové do roku 1945,“ prozradila kurátorka.


Jakýmsi poetickým bonbónkem je zcela jistě druhý sál, který v podobě náměstí okouzlí svou prvorepublikovou atmosférou města. Tato efektní podívaná je umocněna pravidelným střídáním dne a noci. To doplňují zakomponované figuríny v dobovém oblečení. Výlohy obchodů jsou využity jako výstavní vitríny pro sbírkové předměty daného období. Ústředním exponátem je automobil Start vyrobený v Hradci Králové v roce 1929. „Třešničkou na dortu je replika kultovního Bia Central, v němž se bude moci návštěvník usadit,“ zve do expozice Koritenská.

Nová a velmi zdařilá muzejní expozice Cesty města je ve všech sálech doplněná řadou rozmanitých exponátů, předmětů, archiválií a další dobových artefaktů, které provázely celé dějiny Hradce Králové, ať už běžného, radostného, nebo dramatického života zdejších obyvatel včetně katastrof v podobě požárů, povodní, válečných událostí či morové epidemie. „Když jsem před dvěma lety viděl architektonický návrh expozice, musím říci, že už tehdy mě zaujal. Po dnešní osobní prohlídce expozice je to krásné a daleko lepší, než jsem si vůbec představoval,“ shrnul své pocity z návštěvy muzea primátor Hrabálek.

Hynek Šnajdar
hynek@salonkyhk.cz