Sobota

24. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Multifunkčnost stadionu bude předmětem dalších diskuzí, limitem jsou peníze

4. 10. 2021

page.Name
Zastupitelé Hradce Králové byli na svém dnešním zasedání informováni o aktuálním stavu přípravy a realizace výstavby nového Multifunkčního fotbalové stadionu. Tato investice, jejímž dodavatelem je uskupení Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont, přijde na 568 milionů korun bez DPH a je nejnákladnější akcí města.

Informace doplněné prezentací zastupitelům nastínil Pavel Obermajer, projektový manažer společnosti Arcadis Czech Republic, která zastupuje město ve výstavbě stadionu. Podle něj se schválená studie stále dodržuje a rozvíjí.

„Nejzásadnějším termínem akce je 28. duben roku 2023, kdy by měl být stadion dokončen. Letos 2. srpna bylo předáno staveniště. „Poté byla provedena pasportizace okolních komunikací a staveb, prověření statického stavu současných objektů na východní tribuně, instalace zařízení staveniště, oplocení, připojení na vodovod a elektro, demontáž sedaček a ohrazení, demolice tribunových stupňů, demontáž „lízátek“, odvoz suti a odpadu,“ vypočítal Obermajer.

Generální dodavatel nyní bude pokračovat v hrubých pracích a terénních úpravách, proběhne diagnostický průzkum lízátek, bude se zjišťovat stav ocelové konstrukce a podle toho se navrhne postup jejich repase. Začaly také práce na postupu provedení stavby, zejména založení objektu a v listopadu by měly být zahájeny práce, které nejsou dotčeny změnami před dokončením. A co by měla zahrnovat multifunkce obsažená v názvu stadionu?

„Předpokládá se komerční využití západní tribuny pro různé kongresy, rodinné akce, oslavy a podobně. Dále je možnost využití prostoru hrací plochy pro koncerty, pro sportovní účely tři tělocvičny, počítá se s ubytováním pro sportovce a vzniknout by mohl i amfiteátr na koncerty. Kolem fotbalového stadionu bude 600 metrů dlouhá běžecká dráha a ve východní tribuně stometrový běžecký tunel,“ nastínil Obermajer.

„Je tu požadavek pro další sportovní aktivity na stadionu. Domnívám se, že amfiteátr není úplně to hlavní,“ myslí si zastupitelka Věra Pourová (ANO). Jak odpověděl Obermajer, osobně by na stadionu rád viděl ještě tělocvičnu na volejbal, basketbal či bojové sporty. „Nákladnost tohoto kroku by byla ale finančně poměrně velká. To, co je navrženo, není pro vrcholové, ale spíše rekreační sporty,“ konstatoval s tím, že cílem je, aby stadion nebyl ztrátový. O další multifunkčnosti se bude ještě patrně jednat až po získání případné dotace.

Hynek Šnajdar
hynek@salonkyhk.cz