Čtvrtek

25. července 2024

Nyní

24°

Zítra

27°

Svátek má

Prázdniny se chýlí ke konci. Co čeká žáky a studenty ve školách?

26. 8. 2021

page.Name
Prázdniny pomalu končí a děti se znovu vrátí do škol. Aby mohla výuka probíhat v lavicích a ne za počítači, připravilo Ministerstvo školství manuál, podle kterého nový školní rok začne. Jak to tedy bude?

Roušky zůstávají povinné, pouze však ve společných prostorách škol. Výjimku mají jen děti s mentálním postižením nebo závažným zdravotním důvodem, který musí potvrdit lékař. Ve třídách mohou děti sedět bez pokrývky dýchacích cest. Pokud ale budou testované. Na testování dětí jsou vyhrazeny tři dny, a to 1. nebo 2. září a poté 6. a 9. září. Školy antigenní testy od Ministerstva školství dostanou pouze pro své žáky a studenty. Pro pedagogy a nepedagogické pracovníky si bude muset škola testy zařídit sama a nebo přenechat tuto povinnost na samotných zaměstnancích. Pokud se pracovník neprokáže ve třech stanovených dnech testování negativním výsledkem z odběrového centra, nepodstoupí samotest ve škole nebo nevyužije systém on-line samotestování, bude si muset po celou dobu přítomnosti ve škole ponechat nasazený respirátor.

Pokud rodiče odmítnou testování svého dítěte, bude muset nosit roušku i ve třídě. Pokud zákonný zástupce odmítne i nošení pokrývky dýchacích cest, nebude dítě vpuštěno do školy. Zároveň pro netestované děti platí zákaz zpěvu a cvičení uvnitř. To vše ale jen na prvních deset dní ve školním roce. Toto nařízení totiž vyprší s testovací povinností. 

Pokud bude mít učitel během dne podezření, že dítě vykazuje příznaky nemoci covid-19, může ho poslat domů. Do příchodu zákonného zástupce počká dítě v takzvané izolační místnosti. 

I u případné karantény platí jiná pravidla. Pokud někomu vyjde při prvních dvou kolech testování (tj. 1. a 6. září) pozitivní antigenní test, putuje na PCR test a celá třída se učí beze změny. Při třetím kole (tj. 9. září) platí pravidlo dvou dnů - do karantény jdou všichni, co přišli v posledních dvou dnech do styku s nakaženým. Když je nákaza potvrzena i PCR testem, musí se nechat otestovat celá třída. Pokud se do izolace nebo karantény dostane více než polovina třídy, musí škola zařídit distanční výuku. Při menším počtu se postupuje stejně jako při klasické absenci - učitel zadá žákům úkoly, které plní doma. 

Ředitelům škol bylo doporučeno, aby se snažili co nejvíce oddělit skupiny při stravování ve školních jídelnách. Žáci na distanční výuce si mohou jídlo vyzvednout, pouze ale v odlišném čase než ostatní a nebo v odděleném prostoru. U stolu v jídelně může sedět až 6 žáků. Netestované děti musí od ostatních stále držet odstup minimálně 1,5 metru.

 

Tereza Karanská
tereza@salonkyhk.cz