Sobota

24. února 2024

Nyní

10°

Zítra

10°

Svátek má

Hradec se odvolá proti rozhodnutí o výjimce pro Elektrárny Opatovice

8. 9. 2021

page.Name
Hradec Králové se hodlá odvolat proti výjimce z emisních limitů, kterou společnosti Elektrárny Opatovice (EOP) povolil úřad Kraje Vysočina. Město se tak přidá ke Královéhradeckému kraji, který své odvolání proti udělené výjimce oznámil včera. Výjimka z emisních limitů je pro rtuť a oxidy dusíku.

Podle primátora města Alexandra Hrabálka kraj požaduje, aby elektrárna co nejdříve přešla z uhlí na zemní plyn, nebo plnila závěry o nejlepších dostupných technikách pro velké spalovací zdroje dříve než do šesti, respektive osmi let, jak stanovuje výjimka. „Budeme požadovat zhruba poloviční dobu. Budeme tlačit na to, aby přeměna paliva EOP z uhlí na plyn proběhla rychleji,“ řekl Hrabálek. U emisí rtuti by to podle něj znamenalo zkrácení doby výjimky z šesti let na tři roky.

Problematika emisních limitů pro EOP je, jak uvedl Hrabálek citlivá věc, protože teplo z EOP proudí do 80 procent hradeckých domácností a ve hře je především jeho cena. Vše je tedy nutné komplexně posoudit, přičemž město by se mělo chovat racionálně a ne aktivisticky.

„Pokud bychom nutili EOP, aby s okamžitou platností zavedly taková opatření, aby dodržely emisní limity, mohlo by to znamenat, že buď nebudou EOP schopny tyto limity dodržet a ukončí dodávku tepla, nebo, a to je pravděpodobnější, náklady na zařízení na zachytávání emisí by promítly do ceny tepla,“ sdělil. Ve druhém případě podle něj hrozí, že by cena tepla v Hradci Králové, Pardubicích a Chrudimi mohla stoupnout i několikanásobně.

Hrabálek je spolu s primátorem Pardubic a starostou Chrudimi členem dozorčí rady EOP. Své postavení v čele města a v orgánu EOP jako střet zájmů nevidí. „Primátor Hradce Králové je v dozorčí radě proto, aby měl dostatečné a kvalitní informace pro to, aby mohl ve prospěch svého města zasáhnout,“ uvedl. V dozorčí radě EOP v minulosti za Hradec Králové zasedali i Hrabálkovi předchůdci.

Krajský úřad Kraje Vysočina ve svém rozhodnutí schválil upravený návrh opatovické elektrárny na etapizaci přechodu části kotlů z uhlí na plyn, případně o úpravu stávající technologie, a to na dobu šesti a osmi následujících let. Úřad v Jihlavě případ řeší proto, že v březnu ministerstvo životního prostředí rozhodlo o podjatosti pardubického krajského úřadu a spis postoupilo Krajskému úřadu Kraje Vysočina. Rozhodnutí o výjimce vydal Krajský úřad Kraje Vysočina 27. srpna.

Elektrárna v Opatovicích nad Labem, která je v okrese Pardubice, zajišťuje dodávky tepla do Hradce Králové, Pardubic, Chrudimi a do přilehlých obcí, celkem jde asi o 61 tisíc domácností, nemocnic, škol a podniků. Vyrábí rovněž elektřinu. Opatovickou elektrárnu provozuje skupina Energetický a průmyslový holdingu (EPH) podnikatele Daniela Křetínského.

ČTK
Ilustrační foto: eop.cz