Čtvrtek

29. září 2022

Nyní

Zítra

Svátek má

V Hradci Králové vzniklo centrum podpory sluchově postižených

17. 3. 2022

page.Name
V Hradci Králové skončila stavba centra odborné podpory rodin s dětmi se sluchovým postižením pro klienty z celé republiky. Výstavba a nákup vybavení stály téměř 46 milionů korun, přičemž 21,8 milionu korun šlo z evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. ČTK o tom informovali zástupci Královéhradeckého kraje.

"Hradecká Štefánikovka postrádala prostory, kde by mohli pracovat pedagogové, foniatři, psychologové a další odborníci, kteří by pomáhali klientům s vadou sluchu a jejich rodinám. Podařilo se nám vytvořit moderní pracoviště vybavené vyspělými informačními technologiemi, díky kterým se zlepší komplexnost odborných služeb," uvedl náměstek hejtmana pro školství Arnošt Štěpánek (Piráti).

Na dvoupodlažní budově školky vzniklo další patro, ve kterém jsou pracoviště pro individuální práci a rehabilitaci, technické zázemí pro pedagogy, místnosti pro setkávání rodin a knihovna.

"Celá nástavba je kompletně bezbariérová pro osoby s tělesným i sluchovým postižením. Do nově vzniklých odborných pracoven jsme nakoupili nábytek a potřebnou elektrotechniku. Náklady na stavební práce a nákup vybavení jsou 45,7 milionu korun s DPH," uvedl náměstek hejtmana pro investice Pavel Bulíček (Piráti).

Vyšší odborná škola, Střední škola, základní škola a mateřská škola Štefánikova v Hradci Králové pomáhá více než 30 let rodinám a dětem se sluchovou vadou od zjištění sluchové vady až po dospělost. Zřizovatelem školy je Královéhradecký kraj.

"Nově vzniklé centrum bude sloužit i pro výuku a vzdělávání tlumočníků českého znakového jazyka. Je to potřeba, protože tlumočníků má naše země stále velký nedostatek," uvedla náměstkyně hejtmana pro sociálních věcí Martina Berdychová (Východočeši).

Speciální škola Štefánikova nabízí kromě školky také základní, střední a vyšší odborné vzdělání. Mateřskou školu navštěvuje 115 dětí, základní školu 245 žáků a střední školu 112 žáků. Vedle toho škola připravuje tlumočníky českého znakového jazyka, v oboru se aktuálně vzdělává 29 studentů.

ČTK
redakce@salonkyhk.cz
Foto: Královéhradecký kraj