Neděle

10. prosince 2023

Nyní

Zítra

Svátek má

Neurochirugická klinika FNHK slaví 70 let, ročně tam operují 2000 pacientů

7. 6. 2022

page.Name
Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové (FNHK) si připomíná 70. výročí od svého založení. V roce 1952 vznikla jako vůbec první neurochirurgická klinika v celém Československu. V současnosti klinika každý rok provede více než 10 tisíc ambulantních vyšetření a přes dva tisíce pacientů podstoupí každoročně na klinice operaci.

Klinika zajišťuje neurochirurgickou léčbu onemocnění mozku, míchy a páteře především pro pacienty z Královehradeckého kraje. Asi jedna třetina pacientů přichází ke specializované léčbě z ostatních krajů ČR a ze Slovenské republiky.

„V posledním desetiletí registrujeme nárůst operací pacientů s degenerativním onemocněním páteře. Podílí se na tom řada faktorů, jako je zlepšená diagnostika pomocí magnetické rezonance, která je stále dostupnější. Dále na to má vliv kontinuální rozvoj chirurgických přístupů k páteři, zvláště těch méně invazivních“, uvedl přednosta kliniky Tomáš Česák.

Podle odborníků budoucnost oboru směřuje ke stále většímu zapojení navigovaných robotických zařízení při páteřních operacích nebo k častějšímu využití telemetrie umožňující neurochirurgům získávat informace o pacientovi v průběhu léčby, tak jak dnes vidíme například u terapie hydrocefalů.

Neurochirurgická klinika FNHK se věnuje celému spektru chirurgicky řešitelných neurologických onemocnění centrální a periferní nervové soustavy. Je nedílnou součástí specializovaných komplexních center, a to jak neuroonkologického, cerebrovaskulárního a traumatologického. Klinika úzce spolupracuje při léčbě svých pacientů s dalšími obory, například s radiologií, onkologií, stomatochirurgií, otorinolaryngologií a patologií.

Ambulantní provoz je na klinice zajištěn ve třech ambulancích, které slouží jak pro akutní případy, tak i pro plánovaná vyšetření ve specializovaných poradnách. Klinika nabízí pacientům celkem 52 standardních lůžek na třech odděleních pro dospělé, šest lůžek na dětském oddělení a 11 lůžek na jednotce intenzivní péče. Personál kliniky zajišťuje nepřetržitou konziliární činnost nejenom pro královéhradecký region, ale v čase ústavní pohotovosti navíc i pro Pardubický kraj a Vysočinu.

Operační provoz kliniky je zajišťován na třech operačních sálech, které jsou vybaveny moderní technikou. Jedná se například o operační mikroskopy, ultrazvukové aspirátory, laser a zařízení pro endoskopické operace, ať už jsou používány k výkonům na mozku nebo na páteři.

„Významným pomocníkem na operačním sále je počítačová navigace, které ve spojení s operačním mikroskopem a peroperačním ultrazvukem umožňuje neurochirurgovi přesnou orientaci v operačním poli. V současné době rozšiřujeme využití počítačové navigace i na složitější instrumentované páteřní operace. Postupně zdokonalujeme miniinvazivní neurochirurgické přístupy, které pro pacienta znamenají šetrnější léčbu s kratší dobou hospitalizace. Samozřejmostí je monitorování nervových funkcí elektrofyziologickými metodami během výkonů, což nám umožňuje operovat radikálně a přitom pro pacienty bezpečně“, dodal přednosta Česák.

Neurochirurgická klinika FNHK zajišťuje také výuku studentů všeobecného a stomatologického směru Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Klinika v rámci edukačních aktivit každoročně pořádá postgraduální kurz pro mladé neurochirurgy z České a Slovenské republiky se zapojením našich i zahraničních lektorů. Neurochirurgická klinika patří rovněž k významným výzkumným pracovištím v daném oboru. Spolupracuje na aktuálních výzkumných tématech nejenom s ostatními klinickými obory, ale i například s výzkumnými ústavy CEITEC, Akademií věd ČR nebo Technickou Univerzitou v Liberci.

Historie neurochirurgie ve FN HK sahá do roku 1951, kdy vzniklo v rámci přestavby budovy chirurgie nové neurochirurgické oddělení s kapacitou 44 lůžek. To se stalo v roce 1952 základem pro vznik první samostatné neurochirurgické kliniky v ČR, v jejímž čele stál profesor Rudolf Petr. Již v této době měla hradecká klinika jako první ve fakultní nemocnici speciálně vybavené operační sály, vlastí intenzívní péči a kromě toho i specializované laboratoře, neurohistopatologickou, elektrofyziologickou a později i biochemickou.

V roce 1971 byla otevřena nová budova Neurochirurgické kliniky FNHK, která v rámci Evropy patřila v té době mezi nejmodernější zařízení svého druhu. První instalovaný CT přístroj v roce 1978 znamenal pro neurochirurgy obrovský technologický pokrok v diagnostice mozkových patologií. Součástí neurochirurgické kliniky se stal v roce 1984 Ústav experimentální neurochirurgie, který svým výzkumným zaměřením doplnil již tak komplexní budovu.

Tomáš Kulhánek
tomas.kulhanek@salonkyhk.cz
Foto: FNHK