Pátek

23. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Sion je ve sporu s rodiči kvůli školnému, některým žákům přerušil výuku

25. 4. 2022

page.Name
Královéhradecká soukromá Střední škola Sion High School se dostala do sporu s některými z rodičů svých žáků kvůli školnému. Škola po nich chce doplatky školného, rodiče to odmítají s tím, že o částkách nevěděli. Některým žákům proto škola přerušila výuku a odmítala je připustit k maturitě. Úřady označily takový postup jako nezákonný, vyplynulo z dnešního vyjádření Královéhradeckého kraje i ministerstva školství. Stížností na postup školy se zabývala i Česká školní inspekce (ČŠI). Na případ, který prověřuje i policie, upozornila Česká televize.

"Stížnost se týká přerušení studia žáků před maturitou, kteří mají podle zřizovatele dluh na školném, a zároveň se týká nátlaku zřizovatele na úhradu školného směrem k žákům. Stěžovatel nám sdělil, že na zřizovatele podal trestní oznámení. Školní inspekce nám sdělila, že žáci, kterých se přerušení týkalo, byli nakonec k maturitě připuštěni," řekl dnes ČTK mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.

Vzhledem k tomu, že jde o soukromou školu, nemá krajský úřad pravomoc do případu zasahovat. "Se stěžovatelem nicméně aktivně komunikujeme, poučili jsme ho o možnostech ochrany jeho práv a zároveň sdělili, že takové přerušení studia nemá oporu v zákoně," řekl ČTK Lechmann.

Stejné stanovisko vydalo také ministerstvo školství. "Podnět stěžovatele jsme obdrželi a s ředitelem školy komunikovali. V rámci této komunikace jsme školu upozornili, že ukončení vzdělávání ve střední škole z jiných důvodů, než jsou stanoveny ve školském zákoně, je protiprávní," uvedla dnes pro ČTK mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Česká školní inspekce dnes pro ČTK uvedla, že část stížnosti, která nespadá do její působnosti, konkrétně spor o úhrady školného a postup školy při jejím vymáhání, postoupila policii. Podle náměstka ústředního školního inspektora ČŠI Ondřeje Andryse bylo přerušení studia šesti žákyním čtvrtého ročníku školy neoprávněné. "Postup byl v rozporu s výše uvedeným ustanovením právního předpisu, neboť přerušení studia je možné pouze na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo jeho zákonného zástupce," uvedl pro ČTK Andrys.

Podle něj stížnost skupiny rodičů na Střední školu Sion High School směřovala jmenovitě na Denise Doksanského, ředitele spolku Sion, který je zřizovatelem školy. Součástí stížnosti je i to, že někteří žáci byli údajně nad rámec výuky využíváni k pracím, které nejsou v přímé souvislosti se vzděláváním. Tuto část stížnosti se podle inspekce nepodařilo prokázat. "Samozřejmě že v kontextu uvedeného bude ČŠI školu dále sledovat," dodal Andrys.

Doksanský pro ČT uvedl, že škola po rodičích požaduje doplacení školného, které neuhradili. Podle něj zaplatili neoprávněně nižší částku, než měli dohodnuto. Nakonec ale škola své rozhodnutí nenaplnila a studenty k maturitě připustila, aby studenty nepoškodila a jakýmkoli způsobem neohrozila jejich studium, uvedl Doksanský.

ČTK
redakce@salonkyhk.cz