Pátek

23. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Naší prioritou jsou spokojení obyvatelé města, říká ředitel technických služeb

7. 11. 2022

page.Name
Vítězem prvního ročníku krajské soutěže Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+ se mezi velkými firmami s více než 250 zaměstnanci staly Technické služby Hradec Králové. Ocenění si na slavnostním vyhlášení soutěže v EA Congress Hotelu Aldis převzal ředitel městské společnosti Tomáš Pospíšil. V rozhovoru pro Salonky vysvětluje, co pro technické služby ocenění znamená, popisuje důvody velkého množství zaměstnanců ve vyšším produktivním věku a také přibližuje, co všechno v Hradci Králové pracovníci technických služeb dělají.

Jak vás vůbec napadlo přihlásit se do této soutěže?
Letos na jaře jsme zaznamenali výzvu, kterou vyvěsil Královéhradecký kraj. Vzhledem k tomu, že máme hodně zaměstnanců ve vyšším produktivním věku, jsme vyplnili a odeslali dotazník, který se postupně vyhodnocoval. Bylo pro nás něco úplně nového hlásit se do nějaké soutěže, naší prioritou není něco vyhrávat, naší prioritou je být úspěšnou servisní organizací pro obyvatele města. Určitě je to pro nás ale dobrá prezentace naší organizace a naší práce.

Kvůli soutěži jste tedy strukturu zaměstnanců neměnili?
Určitě jsme nemuseli nabírat nové zaměstnance proto, abychom se vůbec mohli soutěže zúčastnit. U nás je ta věková struktura zaměstnanců dlouhodobě podobná. V současnosti máme 336 zaměstnanců, z toho více jak třetina je v té věkové kategorii 55+.

Daří se vám nabírat zaměstnance i mezi tou mladší generací?
Čas od času. Jako příspěvková organizace města jsme placeni tabulkově. Pro mladého člověka, který je bez závazků, často není ten nástupní plat úplně zajímavý. Někdy tak mladí lidé dají přednost lépe placené práci. Výhodou technických služeb ale zase je, že naši zaměstnanci mají jistou práci po dobu celého kalendářního roku. Například u stavebních firem to tak často vzhledem ke klimatickým podmínkám nebývá. Nabízíme tedy práci pro všechny věkové kategorie.

Co všechno dělají pracovníci technických služeb?
Máme opravdu široký záběr působnosti. Lidé si nás asi nejčastěji spojují se správou, údržbou a opravami místních komunikací. Pod tím si můžete představit opravy vozovek a chodníků nebo správu dopravního značení. Významnou částí naší práce je také údržbě městské zeleně. V Hradci máme více jak 360 hektarů travnatých ploch, které udržujeme sekáním. Na podzim se zase věnujeme sběru listí. Všechny sekačky jsou dnes přestavovány tak, aby nejenom sekaly, ale také sbíraly listí. Součástí městské zeleně je i kácení a výsadba stromů. Ročně vysadíme zhruba 600 nových stromů. Staráme se také o květinové záhony třeba v městských parcích a v rámci boji proti klimatickým změnám postupně také doplňujeme ke stromům zavlažovací vaky.

Zastavme se na chvíli u té zeleně. Hradečáci často diskutují o tom, zda nesekáte trávu příliš nebo naopak málo. Jaká je vaše koncepce v této oblasti?
Nikdy se nezavděčíte všem. Máme rozdělené plochy na třídy intenzit sekání. Rozhodně není naším cílem sekat někde až na hlínu, protože terén není vždy úplně rovný a může se stát, že u nějaké terénní nerovnosti to tak působí. V posledních letech také používáme takzvané mozaikové seče. Vzrostlá tráva je samozřejmě příhodná pro biodiverzitu a podporu zeleně. Pracovníci vytváří na loukách a travnatých plochách i různé obrazce.

Vděčným tématem je i kácení stromů. Podle čeho rozhodujete o tom, jaké stromy půjdou k zemi?
Provádíme každodenní monitoring stromů. Na území města jich je více než 40 tisíc jednotlivců a další desítky tisíc ve skupinách. Když vytipujeme nějaký nemocný strom, dáváme žádost o povolení ke kácení na odbor životního prostředí. Tam vyhodnotí, jestli je ten strom vhodný ke kácení nebo za jakých podmínek ho ještě necháme růst. Kromě toho dostáváme desítky žádostí od občanů, že jim strom stíní. Že například musí kvůli tomu celý den svítit. Opět ale v takovém případě musí kácení schválit odbor životního prostředí. Při každém kácení stromu bývá zpravidla předepsaná náhradní výsadba. Ne vždy to ale jde umístit do stejné lokality třeba kvůli inženýrským sítím.

Pojďme k dalším činnostem technických služeb. Velké opravy jste v letošním roce realizovali také u mostů, že? Mám na mysli především Moravský most a Klapák.
Mostní konstrukce jsou součástí střediska místních komunikací. Od svého nástupu si dávám za cíl, aby každý rok prošel stavební údržbou aspoň jeden most, o který se staráme. Takových mostů máme na starosti více než 40. Moravský most byl pro nás velkou největší letošní investicí do oprav a jsem moc rád, že jeho opravu jsme v posledních dnech zdárně dokončili.

S jakým rozpočtem technické služby pracují?
V letošním roce pracujeme s rozpočtem více jak 410 milionů korun, což je nejvíce v naší historii. Může to vypadat jako velmi vysoké číslo na opravy, ale součástí té částky jsou i mzdy našich pracovníků nebo náklady na materiál, pohonné hmoty nebo energie. Zdaleka ne celá částka tak jde do městského majetku.

Mezi veřejností méně známé činnosti technických služeb určitě patří provozování útulku pro opuštěná zvířata. Je to běžné i v jiných městech, že technické služby provozují útulky?
Není to úplně zvykem, že by útulky patřily pod městské firmy. V našem útulku pro opuštěná zvířata jsou pod jednou střechou psi i kočky. Součástí útulku je i psí hotel. Lidé tam mohou svého čtyřnohého mazlíčka umístit například v čase, kdy jedou na dovolenou. Během léta bývá o tuto službu docela velký zájem.

O co dalšího se technické služby ve městě starají?
Například o veřejné osvětlení. Na území města je více než 13 tisíc světelných míst, už několik let jdeme cestou používání úspornějších LED svítidel. V současné době už připravujeme vánoční výzdobu ulic. Svítit by měla od první adventní neděle do Třech králů. Zatím nemám od magistrátu pokyn, že bychom měli vánoční výzdobu omezovat. S vánočními svátky souvisí i osazování a následně zdobení dvou vánočních stromů na Velkém a Masarykově náměstí.

Pojďme na další oblasti činnosti technických služeb.
Z dosud nezmíněných věcí se staráme například o lavičky na území města, o drobné vodní toky ve městě, o fontány, spravujeme hradecké letiště nebo městské hřbitovy, zajišťujeme čištění města a samozřejmě zimní údržbu. Máme i dílny, kde si sami opravujeme techniku. Další významnou činností je správa školských budov a jejich běžné opravy. Obhospodařujeme také mnohá hradecká sportoviště. Jde například o venkovní areál Slavie, skatepark v Šimkových sadech, sportovní halu Třebeš a od letoška i novou halu na Pouchově.

Tomáš Kulhánek
tomas.kulhanek@salonkyhk.cz
Foto: Královéhradecký kraj