Neděle

21. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Muzejní knihovna v opravených Gayerových kasárnách otevře v březnu

24. 2. 2022

Muzejní knihovna v opravených Gayerových kasárnách otevře v březnu 0 snímků
Zrekonstruovaná Gayerova kasárna v centru Hradce Králové začala sloužit muzejníkům a do depozitářů se postupně stěhuje 2,5 milionu sbírkových předmětů. V březnu otevře v areálu muzejní knihovna čítající 80.000 svazků. Novinářům to dnes řekli zástupci kraje. V bývalých kasárnách jsou odborná pracoviště Muzea východních Čech a depozitáře. Zřizovatelem muzea je Královéhradecký kraj, který byl také investorem stavby.

"Muzea a galerie v našem kraji se potýkají s nedostatkem úložného prostoru, proto hledáme cesty, jak depozitáře navýšit, abychom zajistili bezpečné uložení sbírkových předmětů. V případě Gayerových kasáren se nám podařilo pro naše největší Muzeum východních Čech v Hradci Králové vytvořit moderní pracoviště pro muzejníky a současně zachovat historický ráz budovy, která patří k architektonickým pamětihodnostem Hradce Králové," uvedl hejtman Martin Červíček (ODS).

Rozsáhlou přestavbu Gayerových kasáren na moderní muzejní depozitář kraj dokončil loni v červenci. Stavební práce trvaly od září 2019. Celková investice do rekonstrukce a vybavení kasáren vyšla na 310 milionů korun, stavební práce stály 270 milionů. Zhruba 211 milionů korun pokryje evropská dotace z Integrovaného regionální operačního programu. Jde o největší investiční akci kraje v kultuře za poslední léta.

Stavbaři kromě kompletní rekonstrukce historické budovy postavili její prosklenou přístavbu, v níž vznikla badatelna knihovny a sbírkových fondů včetně společenského zázemí. Při přípravě stavby objevili archeologové pozůstatky bývalé hradecké pevnosti. Kvůli tomu musela být přístavba založena na pilotech. Část vykopávek návštěvníci uvidí.

"V Gayerových kasárnách se nachází hlavní zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové, a to depozitáře, restaurátorské dílny, pracovny a badatelny, bez kterých se chod takovéto instituce neobejde. Podařilo se vytvořit důstojné a reprezentativní pracoviště. Bude sloužit nejen pracovníkům, ale také široké veřejnosti,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro kulturu Martina Berdychová (Východočeši).

Stěhování sbírkových předmětů z náhradních depozitářů potrvá do podzimu příštího roku. Muzejníci využívají této příležitosti k ověření evidence, doplnění údajů do katalogizačních karet a také ke generální inventarizaci sbírek.

"V březnu se v nové přístavbě otevře centrální badatelna. Ta bude sloužit jak čtenářům muzejní knihovny, tak badatelům nad sbírkovými předměty. Fond muzejní knihovny vznikl spojením dvou dosud samostatných knihoven, a to přírodovědecké a společensko-vědní," řekl náměstek hejtmana pro investice Pavel Bulíček (Piráti). Badatelna bude otevřena dva dny v týdnu.

"Pro muzeum je rekonstrukce našeho hlavního odborného pracoviště skutečným krokem do 21. století. Ze 30 let trvajícího dramatického provizoria jsme se přenesli mezi nejmodernější muzea v zemi. Ještě nás ale čeká řada dalších úkolů, protože i přes rekonstrukci náš prostorový deficit nezmizel, jen se významně zmírnil," uvedl ředitel Muzea východních Čech Petr Grulich.

Muzeum proto s krajem jedná o rekonstrukci dalších depozitárních objektů, umístění specializovaných krajských pracovišť a krajského přírodovědného a archeologického centra, jejichž budoucnost je spojena s objektem protilehlé kasárenské budovy v areálu budoucího kulturního kampusu.

Hlavním sídlem Muzea východních Čech je secesní budova od architekta Jana Kotěry na Eliščině nábřeží. Budova, která je národní kulturní památkou, patří městu Hradec Králové. Město muzeum v letech 2018 až 2019 nákladem 100 milionů korun opravilo.

Tomáš Kulhánek, ČTK
tomas.kulhanek@salonkyhk.cz
Foto: Lukáš Vaníček/Královéhradecký kraj