Pátek

23. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Změna a Zelení: „Uděláme z Hradce moderní, živé a zelené město“

20. 9. 2022 Komerční sdělení

page.Name
Hnědé plochy místo trávníků, uschlé stromky, všudypřítomný prach, přízemní dusící ozon. Obraz nějaké vzdálené budoucnosti? Ale kdepak! To byl obrázek letošního léta na mnoha místech Hradce. Právě stále častější teplotní extrémy a výkyvy srážek začínají ovlivňovat i život v Hradci, městě, které se kdysi těšilo pověsti zelené oázy a možná dokonce nejzelenějšího města v republice. Letošní horké a suché léto nám ukázalo, jak zoufale nám chybí odborné plánování péče o zeleň, plán zmírnění dopadů klimatických změn na obyvatele města i krajinu, nemluvě o systému opatření vedoucích k využití a udržení srážkové vody v městské krajině. Změna pro Hradec a Zelení představují několik opatření, jak to změnit.

„V řadě měst existuje spousta inspirativních příkladů, jak do zástavby zakomponovat kvalitní zeleň a jak město připravit na klimatické změny. Zastupitelé Změny a Zelených vždy prosazovali a budou prosazovat příklady takové dobré praxe i u nás,“ komentuje Martin Hanousek, krajinný ekolog a dvojka kandidátky. „Příroda ve městě nesmí být pouze luxus!“ cituje hlavní heslo této části programu Změny a Zelených Blanka Mikátová, zooložka a kandidátka č. 5.

Více stromů v ulicích a lepší péče o ně

Prosadíme zvýšení počtu stromů při rekonstrukcích veřejných prostor, ulic a náměstí. Stromy s velkými korunami jsou nejúčinnějším ochlazováním města. Vytvářejí příjemné prostředí a stejně tak poskytují životní prostor řadě živočichů.

Zřídíme proto pozici městského dendrologa a zahradníka. Budeme pečovat o stromy na zelených plochách a bránit jejich odborně nezdůvodněnému kácení. Na vhodná místa budeme doplňovat i pestré trávníky a zelené plochy. Zadržují vodu, zvyšují biodiverzitu a jsou útočištěm pro mizející hmyz.

Více vodních prvků ve městě – pítka a dětem mlhoviště

Doplníme do města pítka pro lidi i psy. Chceme více zastíněných dětských hřišť a mlhovišť.

Zlepšíme podmínky pro koupání v Orlici a Labi doplněním sprch, převlékáren a vstupů do vody.

I pro cyklisty zpřístupníme pískovny a další vodní plochy v bezprostředním okolí Hradce.

Na městské budovy patří fotovoltaické panely a zelené střechy

Adaptace na změnu klimatu jde ruku v ruce s energetickou soběstačností. Město vlastní desítky budov. Tam, kde to bude technicky možné, prosadíme zakomponování zelených střech a osazení střech a dalších vhodných prostor fotovoltaickými panely s napojením na bateriová úložiště (FVE).

Pomůže to ochladit město a vyrobit místní elektřinu levněji a bez závislosti na ruském plynu.

U nových budov investovaných městem nebo stavěných na městských pozemcích prosadíme FVE a zelené střechy jako povinnost už v projektové přípravě.Příklad kombinace zelené střechy a fotovoltaiky (zdroj: GSZ)

Nejen zelené střechy, ale i fasády

Víte, že zelená fasáda dokáže v horkém letním dni zchladit své okolí až o 6,5 °C? A naopak dokáže být příhodnou izolací v zimě?

I proto nastavíme pravidla městské podpory pro vznik zelených fasád na co nejvíce objektech v Hradci. A to i pro soukromé vlastníky.

1 200 dostupných městských bytů v Severní zóně

Kobercová developerská zástavba, nebo prvotní vznik zelené oázy kolem Piletického potoka a následně výstavba v režii nové městské developerské společnosti? Čemu dáte přednost? I váš hlas rozhodne o osudu poslední velké městské rozvojové plochy v Hradci – tzv. Severní zóny za areálem Dopravních podniků.

Zastupitelé Změny pro Hradec a Zelených v minulém období prosadili vznik studie revitalizace Piletického potoka a studie na navazující novou zelenou bytovou čtvrť, kde může vzniknout až 1 200 dostupných městských bytů. Bohužel ODS a ANO v červnu 2022 pokračování projektu zablokovaly. A preferují prodej těchto pro městské nájemní, startovací a sociální bydlení klíčových pozemků soukromé developerské společnosti.

Vznik dostupných městských bytů a ukázkové zelené čtvrti s nízkoenergetickými domy šetrnými k životnímu prostředí a kvalitní architekturou pro nás zůstává prioritou i pro příští období. Zabráníme prodeji městských pozemků! Po vzoru měst, která dokázala úspěšně rozběhnout bytovou výstavbu ve vlastní režii, chceme založit městskou developerskou společnost, která dokáže rozvoj výše zmíněného území realizovat. Je to příležitost ukázat, jak má moderní a zelené město vypadat.

Vedle toho se zasadíme o audit městského majetku. V souladu s územním plánem prosadíme přípravu šetrné a udržitelné rekonstrukce a přestavby vhodných prostor v majetku města na obecní nájemní byty. Víme, jaké dotační programy pro to využít. Zároveň připravíme prostředí pro rozvoj nových forem bydlení – od družstevního až po sdílené bydlení. Opět za aktivního podílu výše uvedené městské developerské společnosti.Vizualizace návrhu revitalizace Piletického potoka s pobytovým parkem a městskými dostupnými byty v pravé části (zdroj: Pelčák a partner architekti)

Více květnatých luk ve městě i méně na hlínu sekaných trávníků

Prosadili jsme nižší intenzitu sekání trávníků na několika místech. Ale to nestačí - pojďme dostat do Hradce více květin a života!

Prosadili jsme květnatou loučku u Benešovy třídy – malý úspěch Změny pro Hradec a Zelených:

Budeme rádi, když v komunálních volbách podpoříte naši snahu o modernější, živější a zelenější město. Volte Změnu pro Hradec a Zelené.

Více z programu Změny pro Hradec a Zelených najdete zde: http://zmenaprohradec.cz/program/

Nebo na Facebooku: https://www.facebook.com/zmenaprohradec