Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

10°

Svátek má

Objekt laboratoří vojenské fakulty v Hradci Králové vyjde na 333 milionů Kč

17. 3. 2023

page.Name
V areálu Fakulty vojenského zdravotnictví (FVZ) Univerzity obrany v Hradci Králové vzniká šestipodlažní objekt vědeckovýzkumných laboratoří. Jde o přístavbu nynější budovy fakulty v Třebešské ulici. Samotná stavba by měla vyjít na 333 milionů korun. Investice do vybavení by se měla pohybovat mezi 50 až 80 miliony korun, řekl dnes novinářům při poklepání základního kamene stavby děkan hradecké FVZ Roman Chlíbek. Stavební práce začaly loni na podzim, pokračovat by měly do července 2024. Se zahájením provozu se počítá na jaře 2025.

"Budovy, které tady FVZ má, byly stavěny před více než 35 lety a od té doby se tady prakticky nic nestavělo. Za posledních 35 let jde o největší jednorázovou investici, co do objemu prostředků určených přímo pro FVZ. Budova bude mít pět nadzemních podlaží a bude s tou stávající propojena. Umožní nám veškerou činnost fakulty soustředit v tomto areálu," řekl Chlíbek. Investorem je ministerstvo obrany, stavbu provádí společnost Metrostav DIZ. Současná výstavba v Třebešské ulici spadá do rozsáhlé modernizace hradecké vojenské fakulty, která začala v roce 2016.

V novém objektu bude blok chovných místností malých a velkých zvířat, operační sál a karanténní prostory. V radio-izotopické laboratoři se budou provádět práce s vysoce rizikovými mikroorganismy a toxiny, uvedli zástupci FVZ. Budova vivária bude vzdělávací institucí nejen pro studenty Univerzity obrany, ale i pro studenty a pedagogy z ostatních královéhradeckých vysokých škol. "Umožní unikátní experimenty na savčích experimentálních modelech, včetně výukových aktivit v rámci vojenské válečné chirurgie a nácvik nových experimentálních přístupů pro vojenské chirurgy. Zároveň bude unikátním zařízením pro studium ochrany proti chemickým, biologickým, radioaktivním a jaderným zbraním," uvedl mluvčí Univerzity obrany Vladimír Šidla.

FVZ v Hradci Králové působí na několika místech. Hlavní budova fakulty, tzv. Nový areál, je v Třebešské ulici vedle hradecké fakultní nemocnice (FN). V Novém areálu je například děkanát, katedry, kuchyňský blok nebo garáže. Internát pro ubytování studentů je ve výškové budově v ulici Akademika Heyrovského u Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy (UK). Vědeckovýzkumný a výukový areál FVZ je ve FN.

Vojenská lékařská akademie vznikla v Hradci Králové ve 20. letech minulého století. Postupně se změnil název i struktura instituce. Nynější FVZ je jednou ze tří fakult Univerzity obrany a je centrem zdravotnického vzdělávání Armády ČR. Zaměřuje se na vojensko-odbornou výuku urgentní medicíny, medicínu katastrof a ochranu proti biologickým, chemickým a nukleárním hrozbám. Vyučuje především šestiletý studijní obor vojenské všeobecné lékařství a pětileté studijní obory vojenské zubní lékařství a vojenská farmacie. V akademickém roce 2022/2023 měla fakulta v magisterských, bakalářských a doktorských studijních programech zapsaných 280 studentů.

Univerzita obrany připravuje vysokoškolské profesionály pro českou armádu. Vznikla v roce 2004 splynutím tří institucí - Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, Vojenské akademie v Brně a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové při restrukturalizaci ozbrojených sil. Má kolem 1800 studentů.

ČTK