Čtvrtek

20. června 2024

Nyní

18°

Zítra

19°

Svátek má

Pozitivní vztah k seniorům a lidský přístup, to je cíl SeneCura SeniorCentra

23. 3. 2023

page.Name
Je neoddiskutovatelný fakt, že v České republice se rozrůstá seniorská populace. S tím souvisí nutnost zvýšené péče o tuto skupinu lidí. Mnozí z nich trpí rozmanitými zdravotními neduhy včetně stařecké demence. Na Moravském Předměstí nabízí v klidném prostředí seniorům domov moderní zařízení s názvem SeneCura SeniorCentrum Hradec Králové. Velký důraz klade na péči o seniory trpící Alzheimerovou chorobu. „Péče o klienta s touto nemocí je velmi náročná a musí se přizpůsobit jeho specifickým potřebám,“ prozradil ředitel centra Martin Trávníček.

Proč jste se rozhodli zaměřit také na lidi trpící Alzheimerovou chorobou?
Lidí s Alzheimerovou chorobou nebo demencí stále přibývá a péče o ně je pro rodinu opravdu náročná. Rakouská skupina SeneCura se na péči o tyto klienty dlouhodobě specializuje a má v této oblasti mnoho zkušeností, o které se můžeme opřít. Nabízíme pobytovou službu Domov se zvláštním režimem, nebo krátkodobou Odlehčovací službu.

Kolik jich u vás našlo domov?
Aktuálně pečujeme o 65 klientů s touto nemocí nebo jiným typem demence. Celková kapacita služby Domov se zvláštním režimem je 82 lidí.

Jakou péči konkrétně potřebují?
Potřebují především pocit bezpečného prostředí a empatickou komunikaci. Dále je velmi důležité podporovat u klientů duševní odpočinek a klid. Rovněž je vhodné podporovat kognitivní funkce, různými způsoby trénovat paměť. Lze tedy využít mnoho metod aktivizace a forem terapie, které v SeneCura SeniorCentrech využíváme, jako jsou Snoezelen, což je metoda, která pomocí světelných a zvukových prvků, vůní a hudby vyvolává příjemné smyslové pocity, dále jsou v našem programu zahrnuty zooterapie, tvořivé dílny, tréninky paměti a podobně.

Pro rodiny, které se musejí starat o takto nemocného blízkého, je to velmi náročné. Je to tedy pro ně do určité míry úleva, když se přesune do prostředí, kde je poskytnuta kvalifikovaná péče?
Ano, péče je pro rodinu skutečně náročná a taková zkušenost je velice těžko přenositelná. I když rodina využije pro svého blízkého náš domov, stále zůstává důležitou součástí péče. Každá „přestávka“ v péči, kterou si rodina může dopřát, proto může být velice důležitá. Nejde jen o odpočinek, ale třeba také o běžné pracovní či úřední povinnosti, které si rodina musí nutně zařídit. Proto může být částečným řešením i Odlehčovací služba, kterou vedle ostatních nabízíme.

Kdo se u vás o nemocné stará ?
Důležité pro nás je, aby tým domova pracoval jako sladěný organismus, ať už jde o pracovníky v přímé péči, zdravotní sestry, kuchyň, úklid, nebo vedení, protože každý má pro klienta svoji nezpochybnitelnou roli. Mezi funkce, které v domovech máme, patří sociální a aktivizační pracovníci, fyzioterapeuti, zdravotní sestry, kuchaři nebo zaměstnanci úklidu.

Jak probíhá komunikace mezi personálem centra a klienty s Alzheimerovou chorobou, který zapomíná, ztrácí orientaci, nepoznává příbuzné, což postupně vede k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka?
Pečovatelé jsou v našich domovech na tuto péči a všechny situace školeni. Mimo jiné absolvují 150 hodinový kurz Pracovníka v sociálních službách.

Není to pro pečujícího pracovníka centra stresující ?
Tento aspekt zohledňujeme i při plánování směn a zaměstnanci v přímé péči se střídají v přímé péči o klienty s těžšími formami demence.

Jaký by měl mít vlastnosti dobrý pečovatel?
Klíčové vlastnosti jsou pozitivní vztah k seniorům, úcta a lidský přístup.

Předpokládám, že spolupracujete s odborníky. S kterými?
Rád bych zmínil, že v rámci skupiny SeneCura stavíme na skutečně dlouholetých zkušenostech rakouské mateřské společnosti. Díky tomu můžeme využívat poznatky z nejrůznějších oborů. Spolupracujeme také s psychiatry, kteří k nám pravidelně chodí, sledují zdravotní stav klientů a školí personál.

U seniora umístěného v zařízeních s nepřetržitou péčí je asi velmi důležitá spolupráce a podpora rodinných příslušníků. V jakém smyslu je komunikace s rodinou zásadní ?
Je určitě velice důležitá a věnujeme ji významnou pozornost. Kromě otevřené komunikace na běžné bázi, proto například připravujeme nejrůznější oslavy s rodinami. Mezi něž patří zahradní slavnosti, nebo večeře při svíčkách, na kterou mohou klienti rodinné příslušníky rovněž pozvat.

Jsou rodinní příslušníci pravidelnými návštěvníky svých blízkých, kteří trpí nemocí, nebo se občas stane, že na něj tak trochu zapomíná a návštěv ubývá?
Toto nelze všeobecně říci. Také jsou klienti, kteří již žádnou rodinu nemají.

Ze svého okolí znám případ, kdy člověk z Alzheimerovy nemoci odešel z domova a netrefil zpátky. Stalo se to některému z klientů, že odešel a museli jste ho hledat?
Lidé s Alzheimerovou chorobou mají touhu cestovat. Zapomenou, kde vlastně jsou a mají dojem, že jednoduše musím jít do práce, nebo na běžnou pochůzku. Předcházíme těmto situacím zohledněním jejich životního příběhu, zapojením do běžných aktivit. V případě chuti klienta domov opustit, ho doprovázíme. Pro zajištění bezpečí klientů využíváme i bezpečnostní prvky, které riziko možnosti ztráty v prostředí mimo domov minimalizují.

Považujete za podstatnou součást péče o tyto klienty předcházení sociální osamělosti, omezení nadměrné duševní a tělesné námahy?
Určitě ano. Proto jsou také u nás časté společenské události a aktivizace, jako například oslavy, návštěvy zajímavých osobností, přednášky, dílny či mezigenerační setkávání s dětmi.

Jak lze ovlivnit chování a jednání jedince v těžkém stádiu Alzheimerovy choroby? Jak oživit jeho psychiku?
Těžká demence má své příznaky, především je důležité zmínit, že pro klienta již není prakticky reálný samostatný život. Klient může být velice neklidný, trpět psychickými poruchami, agresivním chováním, nervozitou či změněným vnímáním dne a noci. V této fázi je důležitý především klid a relaxace, protože klient je velice citlivý na veškeré vjemy. Důležité jsou bezpečí a kvalitní péče.

Mají na to vliv i nefarmakologické postupy, které se podílejí na udržení kvality života a soběstačnosti?
Významné je vyvolávat příjemné vzpomínky z minulosti. Proto musí být náš personál dobře seznámen s životním příběhem klienta. K tomu slouží například Kniha života, kterou společně doplňuje s klientem rodina nebo personál. Ten pak vzpomíná na důležité životní milníky.

Jak se u vás postupuje, aby si tito klienti alespoň dočasně zachovali motoriku, chůzi, soběstačnost a komunikaci s ošetřovatelem?
Pohybové funkce lze podpořit na společných cvičeních, nebo také ve fitness místnosti, kde máme přístroje na šlapání zvané motomedy. Také trénujeme paměť a snažíme se probudit všechny smysly, což má u osob s demencí velký význam. Pomůže ale i jen samotná účast a pozorování na společných aktivitách.

Co děláte pro to, aby u vás smysluplně trávili volný čas a jaké aktivity jsou pro ně připraveny v běžném dni?
V závislosti na možnostech klientů, například zda jsou mobilní či imobilní, si aktivizační pracovníci a pracovnice připravují plány společných nebo individuálních aktivit. Jde opravdu o pestrou škálu aktivit a je těžké vybrat jich jen několik. Obecně se ale snažíme, aby naši klienti prožívali i přes veškerá fyzická či duševní omezení naplněný život. Výjimkou proto nejsou různé výlety, kulturní události, návštěvy celebrit a tak dále.

Jsou pro ně nějak upravené místnosti, v nichž se pohybují ?
Klienti bydlí ve stejných prostorách jako ostatní klienti. Pro jejich lepší orientaci využíváme barevné prvky, například barevně odlišená patra. Prostředí pro klienty trpící demencí je přizpůsobené, například s ohledem na bezpečnost nejsou na těchto odděleních volně k dispozici ostré předměty.

Co kromě péče o seniory s Alzheimerovou nemocí SeneCura SeniorCentrum nabízí ?
Kromě Domova se zvláštním režimem pro klienty s Alzheimerovou chorobou nebo jiným druhem demence nabízí především službu Domov pro seniory, a jak jsem už zmínil, i Odlehčovací službu.

Jaké jsou vaše nejdůležitější cíle do budoucna?
Našim cílem a plánem do budoucna je zkvalitňování služeb pro klienty. Zároveň rozvíjení spolupráce s krajem tak, aby největší benefit měli právě naši klienti.

Hynek Šnajdar
hynek@salonkyhk.cz
Foto: Ondřej Littera