Pondělí

27. května 2024

Nyní

21°

Zítra

17°

Svátek má

Malé firmy mohou stále využít dotaci na poradenství a ušetřit desetitisíce korun

30. 1. 2023

page.Name
Program financovaný z prostředků EU pokryje až 75 % výdajů spojených s využitím poradenských služeb v oblastech, které firmy řeší při svých inovacích!

Produktové či procesní inovace, optimalizace procesů, zavádění nových strategií, ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií nebo navazování spolupráce s akademickou sférou. To jsou výrazy, s kterými se pravděpodobně ve svém podnikání setkáváte stále častěji. Na malé a střední podniky, ale i OSVČ se totiž valí řada změn, které jsou pro udržení konkurenceschopnosti nezbytné. Jak si ale s přemírou novinek poradit, když rozpočet nedovolí vyšší výdaje za odborné konzultace?

Řešení přináší program expertního poradenství, který stále nabízí Technologické centrum Hradec Králové.

Program financovaný z prostředků Evropské unie podporuje malé a střední podniky, které mají sídlo nebo provozovnu v území ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Je koncipován tak, aby pokryl nejčastější problémy, které podnikatelé řeší. Jak bylo řečeno, využít lze konzultace na téma ochrana duševního vlastnictví, strategické řízení, komercializace výzkumu, validace podnikatelského plánu, marketingové a obchodní strategie, návrhové a konstrukční procesy i v oblasti rozvoje výzkumné spolupráce. Podpora přitom může dosáhnout až do výše 75 % způsobilých výdajů.

Co to znamená v praxi? Poradenství je poskytováno ve 40hodinových blocích, přičemž každý blok je možné využít jak na jednu samostatnou oblast, tak i na mix poradenských oblastí, sestavený dle vlastních potřeb a preferencí. Celková hodnota každého 40hodinového bloku činí 59 800 Kč (bez DPH), přičemž celých 75 % (44 850 Kč) je možno financovat využitím dotačního titulu programu. Jedna firma má možnost pro své potřeby čerpat až čtyři poradenské bloky a využít maximální výše podpory 179 400 Kč.

Výhodou programu je velmi jednoduché podání žádosti a rychlá a zároveň minimální administrativa, díky které je možné začít čerpat poradenství obratem. Přihlášky je možné zasílat až do konce března nebo do vyčerpání kapacity programu. Více podrobností i kontaktní formulář je k dispozici na expertni-poradenstvi.cz , kde jsou též uvedeny kontakty na pracovníky Technologického centra Hradec Králové, kteří vám ochotně poradí a zodpoví veškeré doplňující dotazy.

Projekt Poskytování odborných služeb pro MSP,
reg.č. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_362/0025657.

Zdroj: TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z.ú.