Neděle

16. června 2024

Nyní

18°

Zítra

22°

Svátek má

Archeologové z úseku D35 mezi Sadovou a Hradcem hlásí první nálezy

28. 11. 2023

FOTO: Archeologové z úseku D35 mezi Sadovou a Hradcem hlásí první nálezy 0 snímků
Archeologové v trase budoucí dálnice D35 v úseku ze Sadové po mimoúrovňovou křižovatku Plotiště u Hradce Králové hlásí první nálezy. Průzkumy předcházející záchrannému výzkumu ukázaly, že území bude velmi významné. Přinesly už 4500 nálezů z různých období lidských dějin, informovali zástupci Univerzity Hradec Králové (UHK). Záchranný archeologický výzkum na 7,5 kilometru dlouhém úseku začal v říjnu.

Vědci z UHK na výzkumu spolupracují s řadou institucí a firem. Kromě archeologů z UHK jsou do vykopávek zapojeni jejich kolegové z Muzea východních Čech v Hradci Králové, ze společností Archaia a Archeologického centra Olomouc a také slovinští archeologové ze společnosti STIK.

"Již první probíhající skrývky odhalují řadu unikátních archeologických situací. Předpokládáme, že počet nalezených objektů od nejstarších období po současnost bude značný," uvedla archeoložka z UHK a vedoucí výzkumu Sylva Tichá Bambasová.

Dálnice mezi Sadovou a Hradcem Králové představuje obří archeologickou sondu v krajině, ze které jsou z minulosti známé četné nálezy z řady etap zemědělského pravěku a pozdějších období. Trasa vede v blízkosti obce Chlum, kde v roce 1866 rakouská a pruská armáda svedla krvavou bitvu.

Prvními nálezy současného výzkumu jsou dva hroby, z nichž jeden přímo souvisí s Bitvou u Hradce Králové 1866. Šlo o hrob příslušníka dělostřelecké jednotky rakouské armády, který byl smrtelně zasažen do hrudníku pruskou střelou. "U obcí Sadová a Dohalice, v nivě potoka probíhá souběžně s archeologickým výzkumem pyrotechnický průzkum, který slouží k odhalení nevybuchlé munice související též s bitvou," uvedla Karolína Čížková z děkanátu Filozofické fakulty UHK.

U Všestar archeologové objevili nálezy ze středověku, které naznačují existenci zaniklé středověké osady. Od obce Rozběřice pocházejí nálezy sídlištních jam, objektů a staveb z mladší doby železné a doby laténské. Ještě starší osídlení objevili archeologové v katastrech Dlouhých Dvorů a Lípy, kde zachytili sídlištní aktivitu z období 3800 až 2900 před naším letopočtem. "Ze stejného období evidujeme také funerální nálezy, zatím zastoupeny devíti hroby. Obsahovaly výbavu v podobě broušených kamenných seker či kamenné čepelky," uvedla Čížková.

U Sadové vědci odkryli bohaté polykulturní sídliště. Zatím našli 600 objektů. "Jedná se o pozůstatky staveb sloupových konstrukcí a několik málo větších sídlištních jam. Z nich pochází množství keramických zlomků a mazanice. Mimo to byla nalezená polodrahokamová broušená sekerka, pravděpodobně ze serpentinitu," uvedla Čížková.

Kromě očekávaného období nejstarší fáze kultury s lineární keramikou v období 5500 až 5000 před naším letopočtem a doby římské z období od změny letopočtu po rok 400 jsou nálezy i z období eneolitu a doby bronzové. "Polykulturní sídliště se nachází na svahu, ze dvou stran obklopeném nivními sedimenty, které svědčí o přítomnosti vodního toku," uvedla Čížková.

Pozoruhodné nálezy archeologové objevili také při nedávno skončené sérii archeologických výzkumů v trase D35 v úseku dlouhém 10,5 km mezi Hořicemi a Sadovou, které začínaly od loňského září. Na tento prozkoumaný úsek současný výzkum navazuje. Například u Milovic u Hořic letos archeologové našli pozůstatky antické nádoby z 5. století před naším letopočtem s figurálními motivy.

ČTK
Foto: Davor Pečar, Matouš Holas, Veronika Rohanová