Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

O post rektora UHK se uchází děkani Hynek a Kříž, rozhodne se za měsíc

6. 11. 2023

page.Name
O funkci rektora Univerzity Hradec Králové (UHK) se budou ucházet děkan Fakulty informatiky a managementu a bývalý rektor Josef Hynek a děkan Přírodovědecké fakulty Jan Kříž. Akademický senát bude rektora volit 6. prosince. Nynější rektor Kamil Kuča po dvou čtyřletých funkčního obdobích již kandidovat nemůže, v čele školy skončí k 30. červnu 2024.

Uzávěrka pro podání návrhů na nového rektora vypršela dnes ve 12 hodin. „Volbám skutečně již nic nebrání, známe jména kandidujících, kteří splnili podmínky kandidatury a nyní se budou ucházet o hlasy akademických senátorů a senátorek. První, resp. druhé kolo proběhne 6. prosince, počítáme ale i s případným 3. kolem, které by proběhlo 13. prosince,“ říká předseda volební komise senátu Jiří Lipovský.

Osmapadesátiletý Hynek byl rektorem univerzity dvě volební období v letech 2008 až 2016. Následně se stal děkanem Fakulty informatiky a managementu, na níž mu druhé funkční období skončí k červnu 2024. Děkanem Fakulty informatiky a managementu byl Hynek i v letech 2002 až 2008.

„Nominaci jsem zvažoval velmi pečlivě a zodpovědně. V červnu 2024 předám po osmi letech vedení Fakulty informatiky a managementu novému děkanovi a sportovní terminologií bychom mohli říci, že budu volný. A jelikož budu fakultu předávat ve velmi dobré kondici, domnívám se, že by moje zkušenosti, styl vedení a schopnost budovat vítězné týmy mohly být využity ve prospěch celé univerzity,“ komentuje svou kandidaturu Josef Hynek a dodává: „Zákonem daná povinnost vyměnit rektora po dvou po sobě jdoucích obdobích je příležitostí posoudit dosavadní vývoj vysoké školy, zvážit nové příležitosti a výzvy. Proto nabízím akademické obci program formulovaný do dvanácti změn, které považuji pro naši školu za potřebné a důležité. Tyto změny jdou od kvality výuky přes významný posun v oblasti zahraniční spolupráce až k vnitrouniverzitní komunikaci a já věřím, že jsou ve společném zájmu studentů, akademiků i všech dalších zaměstnanců UHK“.

Osmačtyřicetiletý Kříž vede Přírodovědeckou fakultu od roku 2019, nyní je v prvním roce druhého funkčního období. V letech 2016 až 2019 byl Kříž prorektorem univerzity pro strategii a rozvoj. Kříž je zároveň od loňského roku městským zastupitelem. 

„Kandidaturu na funkci rektora UHK jsem přijal proto, že si přeji, aby naše univerzita pokračovala po té cestě, na kterou se v posledních letech dostala. Nechci žádnou revoluci, chci navazovat. Jistě, ne úplně všechno se povedlo dokonale, a vidím spoustu příležitostí k vylepšování. Pokud bych byl zvolen rektorem, budu se hodně soustředit na studijní oblast a na naše studující. Chci, aby byli studující více zapojeni do rozhodovacích procesů, protože věřím, že jsou nejen příjemci vzdělání, ale také jeho tvůrci,“ navazuje druhý kandidát na funkci rektora Jan Kříž a pokračuje: „Rád bych byl spojovacím prvkem na univerzitě, chci být rektorem všech. Jsem připraven hledat kompromisy a budu rád, když se UHK bude díky spolupráci všech součástí posouvat ještě výš.“

Pokud 6. prosince akademický senát rektora nezvolí v prvním kole, ještě ten den se bude opakovat druhým kolem. Případné třetí kolo volby by bylo 13. prosince. Volbě bude předcházet představení kandidátů a jejich programů, členové akademické obce budou mít možnost jim klást otázky. Ve čtyřiadvacetičlenném akademickém senátu mají při volbě rektora stejné zastoupení akademičtí pracovníci i studenti.

V úspěšné volbě by měl prezident Petr Pavel rektora jmenovat účinnost k 1. červenci s 2024.

Kuča byl při volbě v roce 2020 jediným kandidátem, zvolen byl v prvním kole, když od 24 členů akademického senátu získal 22 hlasů. V roce 2016 byl zvolen do čela univerzity ve třetím kole volby, od 30 členů akademického senátu získal 16 hlasů.

UHK vznikla v roce 2000 z Vysoké školy pedagogické. Nabízí studium na čtyřech fakultách, na Fakultě informatiky a managementu, Přírodovědecké fakultě, Filozofické fakultě a Pedagogické fakultě.

(kul, čtk, tz)
tomas.kulhanek@salonkyhk.cz
Foto: UHK