Neděle

3. prosince 2023

Nyní

-4°

Zítra

-4°

Svátek má

Chceme zvyšovat kvalitu služeb, jde nám o maximální spokojenost našich klientů

19. 10. 2023

page.Name
Spolek HEWER prostřednictvím osobních asistentů poskytuje lidem, kteří k životu potřebují pomoc druhé osoby, individuální podporu a pomoc přímo v pohodlí jejich domova, a to kdykoliv včetně víkendů a svátků. V pozici oblastního manažera tohoto spolku pro Královéhradecký kraj působí tři a půl roku Jiří Nejman. „Komunikace s klientem, touha pomáhat druhým a vzájemné propojení není jenom práce, ale je to i poslání,“ řekl.

Kdy vznikla sociální služba HEWER v Hradci Králové i na jiných místech v kraji?
V červnu minulého roku jsme oslavili pětadvacet let existence. Přepočteno na čas strávený u klientů to představuje statisíce hodin. V Hradci Králové se od roku 2008 těší velkému zájmu a ten se stále zvyšuje.

Co je tedy primární pro vaše služby?
Vždy klient. Usilujeme o to, aby díky naší pomoci mohl žít v domácím prostředí, byl tam spokojen a cítil se v něm dobře. To je hlavní cíl terénní sociální služby osobní asistence, kterou HEWER poskytuje. My usilujeme o to, aby člověk, kterému služby poskytujeme, mohl zůstat v prostředí, které je pro něj přirozené, domácí, je na něj zvyklý a umí se v něm orientovat. Proto je poskytujeme podle potřeb našich klientů. Ti si určují náplň činností, které naši osobní asistenti při službě vykonávají a určují si také, kdy a jak dlouho bude služba poskytnuta. Služby poskytujeme v době, kterou si klient vybere, v jakémkoliv dni v týdnu a v kteroukoli denní nebo noční dobu.

Kdo jsou vaši klienti?
Podstatnou část představují lidé v seniorském věku, kteří se orientují samostatně nebo jsou odkázáni na pomoc druhého člověka. Naši klienti jsou ale také lidé s mentálním či zdravotně postiženým, zrakovým i sluchovým postižením nebo děti s poruchou autistického spektra. Formou osobní asistence se staráme i o dětské klienty ve školkách a stacionářích. Služby poskytujeme lidem od jednoho roku věku. Tedy od dětí až po seniory.

Co všechno zahrnuje osobní asistenci?
Jde o to, aby osobní asistent člověku, k němuž přijde do domácnosti, pomohl s tím, co vzhledem ke svému postižení nemůže dělat. V HEWERu říkáme, že osobní asistent je očima, ušima, rukama i nohama našich klientů. Asistenti pomáhají s chodem domácnosti, drobným úklidem, oblékáním, s pohybem doma i venku, s osobní hygienou včetně té intimní. Klienty doprovázejí například na nákup nebo na úřady. Podporujeme také duševní pohodu a dobrou náladu pomocí společenských aktivit. Je to, jako by se asistent stal součástí života našeho klienta a dělal úkony, které si přeje nebo žádá, a na něž už často nestačí.

Jak se klienti do spolupráce zapojují?
Hlavním smyslem osobní asistence je, aby klient byl, co nejsamostatnější. K osobní asistenci patří také aktivizace našich klientů a motivace k tomu, aby byli co nejvíce samostatní. Když je člověk schopen stát na vlastních nohách, může se do práce asistenta aktivně zapojit, což představuje nový impuls pro jeho život. To je hlavní cesta k tomu, aby klienti mohli zůstat co nejdéle v domácím prostředí a sami si pomocí asistenta do určité míry řídit svou domácnost.

Mají lidé o vašich službách povědomí nebo o nich spíše nevědí?
Musím říci, že lidé často, když už nezvládnou žít samostatně a nemají kolem sebe neformální pečující (například rodinu), kteří by jim pomohli (nebo své okolí nechtějí zatěžovat), volí přesun z domova do pobytového zařízení. Mnozí z nich totiž nevědí, že je možné poskytovat terénní sociální službu v domácím prostředí i na delší časové úseky, takže v mnoha případech plnohodnotně nahradíme péči v pobytovém zařízení. Proto se snažíme o co největší osvětu o těchto službách, které pomáhají lidem žít tam, kde jsou zvyklí. Myslím si, že by stát měl více propagovat terénní sociální služby v prostředí klientů, aby lidé věděli, že odchod například do domova pro seniory, má alternativu v osobní asistenci. Osvěta je z mého pohledu stále nedostatečná a doufám, že se to bude postupně měnit. Ostatně i proto spolu vedeme tento rozhovor.

O kolik lidí v Hradci Králové a v kraji v současné době pečujete?
Působíme v celém kraji. Kromě Hradce Králové také v Jaroměři, Novém Bydžově, Chlumci nad Cidlinou, Kostelci nad Orlicí, Týništi nad Orlicí, Vamberku, Rychnově nad Kněžnou. V našem středisku v kraji je průměrně 60 klientů, o které pečujeme a kterým poskytujeme více než 42 tisíc hodin péče ročně.

Je to určitě náročná práce. Jaké by měl mít osobního asistenta vlastnosti?
Práce je skutečně fyzicky i psychická náročná a není pro každého. Jeden z hlavních aspektů je tedy být fyzicky zdatný a schopný se v určitých situacích, které to vyžadují, postarat. Dalším je určitá psychická odolnost. Asistent je s klientem v kontaktu třeba i dvanáct hodin, nasává informace, které on sděluje, a mnohdy nejsou pozitivní, protože jsou ovlivněné například špatnou náladou. To vše musí být asistent schopen zvládnout, měl by být trpělivý, empatický, což může být někdy velmi náročné. Naši asistenti jsou ve všech potřebných oblastech, které se péče o klienty týkají, každoročně školeni.

A jaká je „životnost“ osobního asistenta?
Je to velmi individuální a dané osobností, která tuto práci vykonává. Ideální by bylo, aby ji byl schopen vykonávat co nejdéle. U nás v této pozici působí lidé až devět či dvanáct let. Někdo si ale po krátkém čase řekne, že tato práce pro něj není a odejde, což je naprosto přirozené. Dobré je uchazeče o pozici osobního asistenta hned při úvodním pohovoru upozornit, co všechno bude jeho práce obnášet, aby se předešlo momentům překvapení.

Co musí zájemci o tuto práci udělat, aby ji mohli vykonávat?
Zájemce o práci musí být zdravotně způsobilý a bezúhonný. Podle zákona o sociálních službách musí uchazeč od nástupu do osmnácti měsíců absolvovat kurz pracovníka v sociálních službách, který ho opravňuje vykonávat práci osobního asistenta. Být připravený na úvodní zaškolování u klientů.

Vzniká mezi asistentem a klientem třeba i přátelství?
Když asistent klienta navštěvuje častěji, myslím si, že ve většině případů vzniká zdravé přátelství. Samozřejmě musí dojít ke vzájemnému porozumění a vše se musí odehrát na profesionální bázi. Jde nám především o to, aby klienti s našimi službami byli maximálně spokojení.

Dá se tedy říci, že osobní asistence není jenom práce, ale i určité poslání?
Ano, je tomu tak. Komunikace s klientem, touha pomáhat druhým a vzájemné propojení není jenom práce, ale je to i poslání.

Může si vaše služby dovolit každý? Jak jsou drahé?
Stejně jako každá jiná registrovaná sociální služba je i ta naše dotovaná státem. Klient platí 155 korun za hodinu, ale když naše služby využije více než dvě hodiny denně, je to 130 korun. Když je tedy bude využívat od pondělí do pátku čtyři hodiny, za každý den zaplatí 520 korun, což je za měsíc zhruba deset tisíc. Sazba o víkendu či v noci se zvyšuje na 140 korun za hodinu. Celou cenu za služby nebo její velkou část platí naši klienti z příspěvku na péči, který dostávají od státu právě za účelem zajištění péče o svou osobu.

Často se mluví o tom, že je nedostatek pracovníků v sociálních službách. Proč tomu tak podle vás je?
My se s tím sice u nás v HEWERu nesetkáváme, ale obecně v tom hraje roli mýtus, že jsou pracovníci v sociálních službách nedostatečně ohodnoceni. Musíme se o našeho zaměstnance starat tak, abychom byli konkurenceschopní a za těžkou práci, kterou odvádějí, je adekvátně ohodnotit.

Kam by se v budoucnu mělo ubírat aktivity sociální služby HEWER? Co je vaším primárním cílem?
Našim společným cílem se sociální pracovnicí Karolínou Křečkovou je, že chceme v dalším čtvrtstoletí klientům věnovat minimálně stejný počet hodin péče jako v tom předchozím. Dále chceme zvyšovat kvalitu našich služeb přes správný nábor nových zaměstnanců au pracovníků, kteří už u nás působí, předcházejí jejich fluktuaci. Jde nám o to, aby péče a kvalita služeb vedla k naprosté spokojenosti našich klientů. Byli také rádi, kdyby si rodiny případných klientů nebáli včas říci o naši pomoc.

Hynek Šnajdar
hynek@salonkyhk.cz
Foto: archiv HEWER