Pondělí

15. července 2024

Nyní

24°

Zítra

22°

Svátek má

Advokátní kancelář Máchal, Bobek a partneři řeší vaše dotazy

15. 4. 2020 Komerční sdělení

page.Name
Potřebujete právní radu? Pak jste na správném místě. Advokát Tomáš Bobek, řídící partner renomované advokátní kanceláře Máchal, Bobek a partneři sídlící v Pardubicích a Praze, vám poskytne odpovědi na dotazy, které vás zajímají.

Dotaz: Dobrý den, nedávno mi zemřela maminka a v dědickém řízení jsem se dozvěděl, že v dědictví je kromě majetku po mamince i spousta dluhů. Majetek po mamince bych si rád ponechal, ale na zaplacení tak vysokých dluhů nemám. Můžu tuto situaci nějak řešit? Jsem jediný dědic, matka byla vdovou a já jsem jediný potomek.

Odpověď: Nejprve, prosím, přijměte naši upřímnou soustrast. Ačkoliv by v takové životní situaci bylo zajisté lepší zdědit spíše nějaký majetek než dluhy, nemůžeme bohužel ovlivnit to, co po sobě ostatní zanechají. Pokud po sobě Vaše maminka nezanechala závěť nebo jiné pořízení pro případ své smrti, budete po ní ze zákona dědit pouze Vy. V rámci dědictví na dědice přechází v zásadě majetek i dluhy zemřelého v plném rozsahu, přičemž dluhy musí být uhrazeny bez ohledu na výši nabytého majetku. Právní řád ovšem poskytuje několik možností, jak zabránit případným likvidačním důsledkům pro dědice, kteří by právě jako Vy nebyli schopní uhradit dluhy zemřelého.

První možností je tzv. odmítnutí dědictví, které přichází v úvahu většinou tam, kde je jisté, že dluhy zemřelého přesahují jeho majetek. Pokud odmítnete dědictví, nezískáváte žádný majetek, současně ale na Vás nepřechází žádné dluhy po zemřelém. Jinými slovy řečeno, jako byste dědictví nikdy nenabyl.

Další možností je pak uplatnění tzv. výhrady soupisu pozůstalosti, které přichází v úvahu zejména tehdy, není-li stoprocentně jisté, jaký je poměr majetku a dluhů zemřelého, případně máte-li zájem nabýt něco z majetku zemřelého, např. nějakou nemovitost, jako byt či dům, ve kterém byste chtěl bydlet. Pokud uplatníte výhradu soupisu pozůstalosti, stáváte se dědicem zemřelého a nabýváte jeho majetek. Dluhy zemřelého pak na Vás přecházejí pouze do výše nabytého majetku, a nikoliv v plném rozsahu. Jinými slovy, máte jistotu, že na úhradu dluhů po matce nevynaložíte více, než činí hodnota nabytého majetku.

Pokud chcete dědictví odmítnout nebo pokud chcete uplatnit výhradu soupisu pozůstalosti, je nutné v tomto směru učinit výslovné prohlášení, které bude adresováno notáři, který projednává pozůstalost po zemřelém, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy Vás notář o takové možnosti vyrozuměl, přičemž tuto lhůtu lze v odůvodněných případech prodloužit.

Závěrem lze tedy doporučit, že chcete-li nastalou situaci efektivně řešit a hlavně vyřešit, je třeba se důkladně informovat o prostředcích, které Vám právní řád v takové situaci nabízí a s důkladnou znalostí věci se následně rozhodnout, jak postupovat.

Třída Míru 92, 530 02 Pardubice
E-mail: info@ak-mb.cz
www.ak-mb.cz