Pátek

21. června 2024

Nyní

18°

Zítra

19°

Svátek má

Hasičský záchranný sbor kraje od nového roku povede David Pouč

23. 12. 2020

page.Name
K zásadní změně ve vedení Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje (HZS KHK) dojde od 1. ledna příštího roku. Ředitelem krajských hasičů bude nově David Pouč, který v současné době působí na pozici náměstka ředitele pro úsek integrovaného záchranného systému a operačního řízení. Ve funkci nahradí dlouholetého ředitele Františka Mencla, kterému končí služební poměr dovršením věku 65 let.

Jak uvedl budoucí ředitel, do své funkce nastupuje s respektem k tradicím, k práci všech svých kolegyň a kolegů a s uvědoměním velké zodpovědnosti. „Chci se především věnovat pokračující elektronizaci související s výkonem státní správy, optimalizaci poplachových plánů a nasazování sil a prostředků při zdolávání mimořádných událostí, rozvoji vzdělávání profesionálních i dobrovolných hasičů v kraji, systematické obnově zásahových vozidel a plánovaným stavebním investicím,“ řekl.

Za nejdůležitější součást své nové funkce však považuje zodpovědnou práci s největším potenciálem našeho sboru, který vidím v jeho lidech. Na poli profesionální požární ochrany se začal David Pouč pohybovat v roce 1999, kdy se stal příslušníkem HZS Moravskoslezského kraje a pracoval jako hasič u HZS města Ostravy. K HZS KHK přešel v říjnu 2002 od HZS Olomouckého kraje, kde působil krátce jako technik chemické a technické služby na územním odboru Šumperk.

U královéhradeckých krajských hasičů nastoupil jako lektor – zástupce vedoucího vzdělávacího zařízení – Učiliště požární ochrany ve Velkém Poříčí, od roku 2005 do konce roku 2012 zde zastával vedoucí pozici. Od roku 2013 až do června 2020 vykonával funkci ředitele územního odboru Náchod HZS KHK. V červenci letošního roku se stal náměstkem ředitele HZS KHK pro oblast integrovaného záchranného systému a operačního řízení, od 1. ledna roku 2021 je jmenován krajským ředitelem.

Plk. David Pouč se narodil v roce 1979, po absolvování sedmiletého gymnázia v Ostravě – Zábřehu vystudoval Vysokou školu Báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. Je ženatý, má dvě dcery. Ve volném čase se věnuje rodině a sportu, především pak cyklistice, běhu, triatlonu a horolezectví.

ŽIVOTOPIS – PLK. ING. DAVID POUČ

Vzdělání:

1990 - 1997   Sedmileté gymnázium Ostrava - Zábřeh
1997 - 2002    Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

Zaměstnání:

10/1999 - 6/2002        Hasič u HZS města Ostravy (HZS Moravskoslezského kraje)
7/2002 - 9/2002          Náhradní vojenská služba (75. záchranná a výcviková základna Olomouc)
6/2002 - 10/2002        Hasič – technik CHTS u HZS Olomouckého kraje – UO Šumperk
10/2002 - 8/2005        Lektor - zástupce vedoucího vzdělávacího zařízení HZS Královéhradeckého kraje učiliště požární ochrany Velké Poříčí
9/2005 - 12/2012        Vedoucí vzdělávacího zařízení HZS Královéhradeckého kraje - učiliště požární ochrany Velké Poříčí
1/2013 - 6/2020          Ředitel územního odboru Náchod, HZS Královéhradeckého kraje
7/2020 - 12/2020        Náměstek krajského ředitele HZS Královéhradeckého kraje pro IZS a operační řízení
Od roku 2018 předseda České hasičské sportovní federace, sportovního svazu hasičů, z.s.

 Zájmy:

rodina, pes, sport (cyklistika, běh, triatlon, horolezectví)

(hyš-mg)
hynek@salonkyhk.cz
Foto: HZS Královéhradeckého kraje