Čtvrtek

7. prosince 2023

Nyní

Zítra

Svátek má

Kvůli sílící epidemii vznikne mobilní tým pro výpomoc v sociálních službách

22. 9. 2020

page.Name
Pohotovostním mobilním týmem pracovníků sociálních služeb, který právě vzniká, budou posíleny kapacity personálu včetně finančních odměn. Cílem je zajistit provoz v zařízeních sociálních služeb. Důvod je jediný: sílící epidemie koronaviru. Nyní má dvaadvacet lidí a dál bude posilovat. V případě vyčerpání personálních kapacit pracovníků sociálních služeb kraj osloví zaměstnance působící ve zdravotnických zařízeních.

„Senioři a další klienti sociálních služeb jsou jednou z nejvíce ohrožených skupin populace, proto je žádoucí, abychom se připravili na zajištění péče i v případě dalšího zavlečení nákazy. Pokud by se mezi nakaženými ocitl i personál, je třeba včas zareagovat a předejít tak zanedbání péče z důvodu personálního nedostatku, který je pro zajištění provozu stěžejní,“ řekl náměstek hejtmana pro sociální věci Vladimír Derner.

Cílem kraje je vytvořit zálohu pracovníků jednotlivých sociálních služeb, kteří nastoupí k jinému zaměstnavateli na výpomoc. Podle Dernera by jich mělo být k dispozici okolo šesti desítek. „Pro provoz krajského pohotovostního mobilního týmu pracovníků předpokládáme posílení pobytových zařízení v rámci Sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje o 15 úvazků přímé péče. To nám zajistí dostatečnou rezervu při zachování potřebné péče v původních zařízeních,“ dodal.

Navýšení personálních rezerv se týká především zařízení, u kterých kraj předpokládá využití dodatečného personálu při rozšiřování lůžkových kapacit. Jde například o domovy důchodců v Tmavém Dole, Albrechticích nad Orlicí, U Biřičky v Hradci Králové, Chomuticích nebo Milíčevsi. Náklady na zapůjčeného pracovníka uhradí dané zařízení, které jej využívá. Podle zástupců kraje náklady mohou být kompenzovány prostřednictvím dotace z ministerstva práce a sociálních věcí či z krajského rozpočtu, kde je momentálně alokována částka čtyři miliony korun.

V Královéhradeckém kraji se nákaza covid-19 objevila v soukromém Senior domu Beránek v Úpici, v Domově důchodců Police nad Metují, v Domově U Biřičky a v Domově důchodců Černožice. Kraj vypomohl v Senior domu Beránek sedmi pracovníky ze svých sociálních zařízení, ostatní výpomoc kraje dosud nepotřebovali. V současnosti je nákaza v domovech důchodců v Úpici a v Polici nad Metují.

Tomáš Kučera
ČTK
Foto: Hynek Šnajdar