Pátek

2. června 2023

Nyní

18°

Zítra

13°

Svátek má

Blíží se sčítání lidu, získané informace pomohou rozvoji regionů v kraji

2. 3. 2021

page.Name
Plánování sociálních služeb, přetrasování linek hromadné dopravy, rozdělování veřejných prostředků i aktualizované podklady pro zásah hasičů, to vše a mnohem více by se neobešlo bez přesných a komplexních informací. K tomu má pomoci letošní sčítání lidu, které v zemi včetně Královéhradeckého kraje začne v sobotu 27. března.

Již více než 150 let se veřejná správa spoléhá na údaje ze sčítání lidu, které se v moderní historii Československa a později České republiky koná každých 10 let. „Sčítání slouží nám všem. Je těžko představitelné, že by společnost mohla fungovat, aniž by o sobě měla ucelené informace. Výsledky pak pomáhají v mnoha sférách – například při plánování dopravy, kapacit ve zdravotnických zařízeních nebo při tvorbě územních plánů,“ řekl Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Velkou výzvou bude v příštích letech stárnutí obyvatelstva. Věková struktura obyvatel Královéhradeckého kraje je v celorepublikovém srovnání nejstarší, nejvyšší je i podíl seniorů a kraj má zároveň nejnižší podíl obyvatel ve věku od 15 do 64 let. Průměrný věk 43,3 roku je v kontextu celé republiky nejvyšší.  Rostou kapacity i počet poskytovatelů pobytových sociálních služeb pro seniory.

Kraj má nyní v celorepublikovém srovnání druhý nejvyšší počet lůžek v domovech pro seniory v přepočtu na obyvatele. Dostupná data z minulého sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 například využili v Třebechovicích pod Orebem jako podklad pro komunitní plánování nebo v Centru evropského projektování Hradec Králové pro přípravu sociodemografické analýzy města Hradec Králové.

Sčítání lidu je důležité také například pro Integrovaný záchranný systém, veřejnou správu, územní plánování, terénní služby, volnočasové aktivity a další aspekty života v kraji. Nezastupitelnou roli pak hrají v oblasti bytové výstavby. Její vývoj zaznamenal v kraji od roku 2016 značný růst. V roce 2019 byla zahájena výstavba 1645 bytů, z toho dvě třetiny v novostavbách rodinných domů.

Tempo růstu dokončených bytů bylo mezi kraji jedno z nejrychlejších. „Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů jsou jedinečným zdrojem pro monitorování bytového fondu, což není nikde jinde dostupné. Data jsou to v některých případech nezastupitelná. Díky nim můžeme pro města a obce zpracovat prognózy až na úroveň jednotlivých obvodů,“ uvedla Zita Kučerová, zástupkyně ředitele Centra investic, rozvoje a inovací.

Podle Věry Varmužové, vedoucí oddělení informačních služeb a správy registrů Krajské správy ČSÚ v Hradci Králové informace o počtu domů a bytů, jejich konstrukci, vytápění či počtu podlaží poskytují jednou za 10 let podrobně až do základních sídelních jednotek výsledky sčítání v návaznosti na strukturu zde bydlících obyvatel. „A to podle věku, typu domácnosti, ekonomické aktivity, cestování do škol a do práce,“ vysvětlila Varmužová.

Cílem Sčítání 2021 je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života pro dalších deset let. Tentokrát je i s ohledem na epidemickou situaci je poprvé v historii primárně připravováno jako online. Lidé se od 27. března budou moci sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu www.scitani.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace.

(hyš-tz-jv)
hynek@salonkyhk.cz
Ilustrační foto