Pátek

29. září 2023

Nyní

13°

Zítra

16°

Svátek má

Hasiči kvůli ptačí chřipce tři dny likvidovali chov 175 tisíc kusů drůbeže

3. 4. 2021

Hasiči kvůli ptačí chřipce tři dny likvidovali chov 175 tisíc kusů drůbeže 0 snímků
Tři dny, 38 jednotek hasičů, více než 400 zasahujících z řad profesionálních a dobrovolných hasičů z různých koutů Královéhradeckého kraje. To je bilance zásahu v Kosičkách na Hradecku, kde ve velkochovu drůbeže potvrdili veterináři výskyt nebezpečné nákazy ptačí chřipka. Během tří dnů musel být utracen celých chov 175 tisíc kusů nosnic.

O likvidaci drůbeže rozhodly orgány veterinární správy. Ptactvo bylo chováno v celkem pěti halách, z toho většina byla ve dvou velkých o zhruba 60 a 70 tisících kusech, zbytek ve třech menších. Podle ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje Davida Pouče to byl z hlediska logistiky, organizace a technického zabezpečení jeden nejnáročnějších zásahů v historii hasičského sboru v kraji.

V této souvislosti poděkoval všem zasahujícím hasičům a hasičkám. Zejména díky jejich vysokému pracovnímu nasazení by totiž nebylo možné tento zásah realizovat v tak krátkém čase. „Zásah byl náročný i po psychické stránce. Nikomu ze zasahujících nebylo utrácení zvířat příjemné, nepatří to k naší běžné zásahové činnosti,“ řekl ředitel Pouč.

Zásah zahájily jednotky požární ochrany ve čtvrtek. Ráno probíhaly přípravné práce pro zajištění místa, vystrojování hasičů před vstupem do nebezpečné zóny a stavba dekontaminačního stanoviště pro techniku a osoby. Dopoledne hasiči vynášeli drůbež, kterou ukládali do kontejnerů, a ty pak byly odváženy do asanačních center. „Velkokapacitní haly nebylo možné naplnit oxidem uhličitým, proto museli hasiči vynášet živou drůbež ven a ukládat ji do kontejnerů naplněných plynem,“ uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová.Menší haly jednotky postupně utěsnily, potom byly několik hodin plněny oxidem uhličitým a po důkladném odvětrání byla vynášena už uhynulá drůbež. Likvidace celého chovu byla ukončena dnes kolem poledne. Hasiči pracovali v několika halách zároveň. „Všichni museli být vybaveni osobními ochrannými prostředky, oděni byli do protichemických jednorázových obleků. Jednotlivá družstva byla vysílána do vytyčené nebezpečné zóny v pravidelných intervalech,“ popsal velitel zásahu Rudolf Jelínek.

Každý skupina pracovala maximálně dvě hodiny v kuse, po přestávce následovalo další dvouhodinové nasazení. „Práce v ochranných oděvech není jednoduchá. Všichni, kdo uvnitř hal pracovali, byli po dvou hodinách fyzicky namáhavé práce zcela promočení potem,“ sdělil Jelínek. Protože se zasahující pohybovali v prostoru s výskytem nebezpečné nákazy, musela být po výstupu z nebezpečné zóny provedena dekontaminace osob, využité techniky a kontejnerů s utracenou drůbeží.

„Jednotky se postaraly o průběžnou desinfekci všech hal, kde bylo ptactvo chováno. Ze zásahové techniky byly využity speciální soupravy pro dekontaminaci osob a techniky, protiplynový kontejner, cisternové automobilové stříkačky se zásobou vody a dopravní automobily pro transport zasahujících hasičů,“ doplnila mluvčí hasičů. Kvůli zvýšenému pohybu techniky kolem areálu drůbežárny byla po celou dobu zásahu uzavřena komunikace mezi Kosicemi a Kosičkami.

Jan Pozdílek, ředitel Podniku pro výrobu vajec v Kosičkách, upozornil, že zásah bude ukončen dnes odpoledne a celý areál uklizen. „Poté bude Státní veterinární správou potvrzeno, že jsou haly připravené a bezpečné pro obnovení chovu nosnic,“ dodal. Drůbežárna Kosičky vyprodukovala zhruba 150 tisíc kusů konzumních vajec denně. „Zaměstnanci mě dnes ujistili, že svůj chov obnoví hned, jak bude dokončena likvidace drůbeže a desinfekce všech hal a také, že se v žádném případě nemohla dostat vajíčka nakažených nosnic do prodeje. Nákaza propukla u mladých kusů, které teprve byly připravované začít snášet,“ vysvětlil hejtman kraje Martin Červíček.

Hynek Šnajdar
hynek@salonkyhk.cz
Foto: Jan Kostík, HZS Královéhradeckého kraje