Čtvrtek

30. března 2023

Nyní

10°

Zítra

Svátek má

Hasiči kvůli ptačí chřipce tři dny likvidovali chov 175 tisíc kusů drůbeže

3. 4. 2021

Hasiči kvůli ptačí chřipce tři dny likvidovali chov 175 tisíc kusů drůbeže 61 snímků
Tři dny, 38 jednotek hasičů, více než 400 zasahujících z řad profesionálních a dobrovolných hasičů z různých koutů Královéhradeckého kraje. To je bilance zásahu v Kosičkách na Hradecku, kde ve velkochovu drůbeže potvrdili veterináři výskyt nebezpečné nákazy ptačí chřipka. Během tří dnů musel být utracen celých chov 175 tisíc kusů nosnic.

O likvidaci drůbeže rozhodly orgány veterinární správy. Ptactvo bylo chováno v celkem pěti halách, z toho většina byla ve dvou velkých o zhruba 60 a 70 tisících kusech, zbytek ve třech menších. Podle ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje Davida Pouče to byl z hlediska logistiky, organizace a technického zabezpečení jeden nejnáročnějších zásahů v historii hasičského sboru v kraji.

V této souvislosti poděkoval všem zasahujícím hasičům a hasičkám. Zejména díky jejich vysokému pracovnímu nasazení by totiž nebylo možné tento zásah realizovat v tak krátkém čase. „Zásah byl náročný i po psychické stránce. Nikomu ze zasahujících nebylo utrácení zvířat příjemné, nepatří to k naší běžné zásahové činnosti,“ řekl ředitel Pouč.

Zásah zahájily jednotky požární ochrany ve čtvrtek. Ráno probíhaly přípravné práce pro zajištění místa, vystrojování hasičů před vstupem do nebezpečné zóny a stavba dekontaminačního stanoviště pro techniku a osoby. Dopoledne hasiči vynášeli drůbež, kterou ukládali do kontejnerů, a ty pak byly odváženy do asanačních center. „Velkokapacitní haly nebylo možné naplnit oxidem uhličitým, proto museli hasiči vynášet živou drůbež ven a ukládat ji do kontejnerů naplněných plynem,“ uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová.Menší haly jednotky postupně utěsnily, potom byly několik hodin plněny oxidem uhličitým a po důkladném odvětrání byla vynášena už uhynulá drůbež. Likvidace celého chovu byla ukončena dnes kolem poledne. Hasiči pracovali v několika halách zároveň. „Všichni museli být vybaveni osobními ochrannými prostředky, oděni byli do protichemických jednorázových obleků. Jednotlivá družstva byla vysílána do vytyčené nebezpečné zóny v pravidelných intervalech,“ popsal velitel zásahu Rudolf Jelínek.

Každý skupina pracovala maximálně dvě hodiny v kuse, po přestávce následovalo další dvouhodinové nasazení. „Práce v ochranných oděvech není jednoduchá. Všichni, kdo uvnitř hal pracovali, byli po dvou hodinách fyzicky namáhavé práce zcela promočení potem,“ sdělil Jelínek. Protože se zasahující pohybovali v prostoru s výskytem nebezpečné nákazy, musela být po výstupu z nebezpečné zóny provedena dekontaminace osob, využité techniky a kontejnerů s utracenou drůbeží.

„Jednotky se postaraly o průběžnou desinfekci všech hal, kde bylo ptactvo chováno. Ze zásahové techniky byly využity speciální soupravy pro dekontaminaci osob a techniky, protiplynový kontejner, cisternové automobilové stříkačky se zásobou vody a dopravní automobily pro transport zasahujících hasičů,“ doplnila mluvčí hasičů. Kvůli zvýšenému pohybu techniky kolem areálu drůbežárny byla po celou dobu zásahu uzavřena komunikace mezi Kosicemi a Kosičkami.

Jan Pozdílek, ředitel Podniku pro výrobu vajec v Kosičkách, upozornil, že zásah bude ukončen dnes odpoledne a celý areál uklizen. „Poté bude Státní veterinární správou potvrzeno, že jsou haly připravené a bezpečné pro obnovení chovu nosnic,“ dodal. Drůbežárna Kosičky vyprodukovala zhruba 150 tisíc kusů konzumních vajec denně. „Zaměstnanci mě dnes ujistili, že svůj chov obnoví hned, jak bude dokončena likvidace drůbeže a desinfekce všech hal a také, že se v žádném případě nemohla dostat vajíčka nakažených nosnic do prodeje. Nákaza propukla u mladých kusů, které teprve byly připravované začít snášet,“ vysvětlil hejtman kraje Martin Červíček.

Hynek Šnajdar
hynek@salonkyhk.cz
Foto: Jan Kostík, HZS Královéhradeckého kraje