Neděle

14. dubna 2024

Nyní

22°

Zítra

14°

Svátek má

Nová koncepce zdravotnictví v kraji se zaměří také na nedostatek personálu

27. 4. 2021

page.Name
Na nedostatek zdravotníků a na spolupráci všech nemocnic v regionu se zaměří nová koncepce zdravotnictví v Královéhradeckém kraji pro období 2021 až 2025. Dokument, který dnes novinářům představilo vedení kraje, analyzuje zdravotnickou péči, poukazuje na případné hrozby i silné stránky. V jedenácti bodech koncepce také shrnuje hlavní úkoly pro rozvoj zdravotnictví v kraji.

„Úkolem nové koncepce zdravotnictví je především určit směr, jakým se zdravotnictví v regionu bude v následujících letech ubírat a co je důležité pro jeho další rozvoj,“ přiblížil radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink. Podle něj mezi největší hrozby ve zdravotnictví v kraji patří nedostatek zdravotníků jak v nemocnicích, tak v praktickém lékařství.

„Je důležité, že oproti předchozím koncepcím uvažuje nová koncepce o krajském zdravotnictví jako o celku a zahrnuje veškeré zdravotnictví v regionu včetně Fakultní nemocnice (FN) Hradec Králové,“ uvedl Fink. Nedostatek lékařů by měla změnit užší spolupráce kraje a FN Hradec Králové ve vzdělávání tak, aby bylo možné jednodušší části vzdělávacího programu absolvovat v menších akreditovaných nemocnicích a s postupným nabýváním zkušeností poté na větších pracovištích.

„Nejvíce chybí zdravotní sestry v nepřetržitém lůžkovém provozu. Pokud jde o lékaře, nejvíce schází praktičtí lékaři pro děti a dorost a v dětské psychiatrii, ale je ohroženo i celé dětské lékařství, porodnictví i mnoho dalších oborů,“ řekl autor krajské koncepce zdravotnictví a bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger. Řešení kritického nedostatku sester vidí v řadě provázaných opatření, a to v posílení školských základen pro výuku nových sester, ve snížení pracovních nároků zapojením pracovních sester a také v navýšení mezd.

„Stanovené body neznamenají, že na nich kraj začne pracovat od píky. Nemocniční informační systém, který výrazně posílí informatiku v našich zařízeních, je téměř hotový. Dlouhodobě se také podílíme na reformě psychiatrické péče, kdy kraj v minulosti podpořil vznik dvou center duševního zdraví v okresech Trutnov a Hradec Králové,“ dodal radní Fink.

Součástí nové strategie krajského zdravotnictví je také posílení zdravotní péče v následné lůžkové péči a dlouhodobé lůžkové péči, v oblasti sociální péče posílením pobytových sociálních služeb, včetně podpory péče domácí či odlehčovací. Mezi dalšími body jsou také posílení připravenosti na další možné epidemické vlny covidu–19 a jiných nemocí nebo udržení rezervní kapacity v porodnické a neonatologické péči.

Jak prozradil hejtman Martin Červíček, je nemocniční síť v kraji dostatečná, což potvrdila pandemie koronaviru, která od poloviny prosince do začátku března zasáhla region v plné síle. „Jako červená nit se vším bude prolínat koordinace zdravotnické péče v kraji. Ukázal to nejen covid, ale i očkování. Spolupráce krajských nemocnic s FN Hradec Králové je nezbytností,“ upozornil hejtman.

Tomáš Kučera
ČTK
Ilustrační foto