Úterý

7. prosince 2021

Svátek má

Na sociální služby putuje rekordní částka ve výši 1,1 miliardy koruny

20. 1. 2021

page.Name
Na poskytování sociálních služeb získal Královéhradecký kraj dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Krajský rozpočet na letošní rok se tím navýší o částku 1,1 miliardy korun. Rekordní částka je o 139 milionů vyšší než loni. Z dotace pokryje nárůst platů pracovníků přímé péče i rozšíření sítě sociálních služeb.

„Kraj připravil a podal žádost, která splnila všechny podmínky stanovené poskytovatelem. Rozhodnutí o přiznání dotace vydalo ministerstvo v lednu. Peníze z dotace pošleme poskytovatelům sociálních služeb na úhradu jejich prokazatelných nákladů,“ řekla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová.

Kraj vyplatí většinu prostředků do konce února tak, aby poskytovatelé sociálních služeb měli zabezpečený dostatek provozních prostředků již na začátku roku, zbytek částky pak kraj vyplatí během měsíce června. Největší část peněz z dotací na sociální služby, zhruba 60 procent míří k službám pro seniory. Hradí se z ní provoz pečovatelských služeb, denních stacionářů a domovů pro seniory.

Další velký objem peněz směřuje na služby chráněného bydlení a domovů pro osoby se zdravotním postižením, ale i na další terénní a ambulantní služby pro zdravotně postižené. V posledních letech kraj navyšuje také objem služeb pro osoby s duševním onemocněním v souvislosti s probíhající reformou psychiatrické péče.

Jejím cílem je posilovat podpůrné služby pro osoby s duševním onemocněním tak, aby se snížil počet hospitalizací těchto osob a zvýšila se jejich podpora v přirozeném prostředí. Díky vyčlenění prostředků pro tuto oblast ve výši 36 milionů korun může kraj segment těchto služeb pravidelně posilovat. Z prostředků financuje i další sociální služby podporující rodiny s dětmi, osoby v krizových situacích nebo osoby bez domova.

„V prosinci minulého roku rozhodla vláda o navýšení finančních prostředků na platy pracovníků v přímé péči o 10 procent. Zároveň vláda deklaruje stejný nárůst platů i ostatním pracovníkům. Ministerstvem práce a sociálních věcí deklarovaných 88 milionů, které jsme na navýšení obdrželi, však na pokrytí nárůstu platů nedostačují, kraj by potřeboval minimálně 135 milionů korun,“ dodala náměstkyně Berdychová.

Přestože se státní prostředky na zajištění sociálních služeb každoročně navyšují, dostatečně nepokrývají nárůst potřeb obyvatel kraje, které vyvolává stárnutí populace. Kromě státních prostředků se na zajištění sociálních služeb podílí také kraj a obce. Kraj, který také prostředky každoročně navyšuje, plánuje ze svého rozpočtu vydat na provoz sociálních služeb částku téměř 300 milionů korun.

(hyš-mf)
hynek@salonkyhk.cz
Ilustrační foto