Čtvrtek

20. června 2024

Nyní

17°

Zítra

19°

Svátek má

Dálnice Hradci uleví. Brzy pomůže i chytrá doprava, věří šéf dopravní policie

14. 12. 2021

page.Name
Deset let ve funkci vedoucího odboru služby dopravní policie Královéhradeckého kraje oslaví na začátku prosince Petr Dušek. Pětačtyřicetiletý plukovník v rozhovoru pro Salonky hovoří o tom, jaká pozitiva přinesou Hradci nové dálniční úseky nebo shrnuje svá očekávání od inteligentního dopravního systému.

Už ve středu budou moct řidiči poprvé projet po novém dálničním úseku D35 z Opatovic nad Labem do Časů. Hned o dva dny později se pak otevře i 22 kilometrů dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře. Při příležitosti otevření nových dálničních úseků, které by měly výrazně vylepšit dopravu v Hradci Králové i celém Královéhradeckém kraji, odpovídal na otázky šéf dopravních policistů Petr Dušek. 

Jak důležité bude podle vás pro plynulost dopravy v Královéhradeckém kraji plánované otevření dalších úseků dálnic D11 a D35?
Otevření obou úseků dálnic by mělo mít velmi pozitivní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, i když samozřejmě nejvíce záleží na samotném chování jednotlivých účastníků silničního provozu. Od dálnice D35 si slibujeme přesun převážně nákladní dopravy z doposud velmi frekventované Rašínovy třídy, Sokolské ulice a Brněnské ulice právě na dálnici D35. Plynuleji a bezpečněji průjezdné by měly být příjezd do Hradce Králové ze směru od Pardubic, úsek kolem Fakultní nemocnice, křižovatka Mileta nebo i kruhový objezd na Brněnské ulici. Dlouho očekávané otevření bezmála 23 kilometrů dálnice D11 by zase mělo převést osobní i nákladní dopravu z velmi přetížené silnice I/33. K poklesu dopravy by mělo dojít i na velice frekventované hradecké ulici Koutníkova, tedy na hlavní příjezdové trase od okružní křižovatky ČKD. Pokles dopravy by měli pocítit i občané a řidiči v Jaroměři, byť samozřejmě kvůli absenci obchvatu města nebude stav zdaleka ideální. Obecně se dá říci, že dálnice jsou díky svému dopravně stavebnímu stavu nejbezpečnějším druhem pozemních komunikací. Plusem jsou směrově oddělené jízdní pruhy nebo mimoúrovňová křížení s ostatními komunikacemi.

Jak byste zhodnotil aktuální dopravní situaci na silnici I/33 mezi Hradcem a Jaroměří?
Silnice I/33 je v současné době jednou z nejfrekventovanějších silnic v Královéhradeckém kraji. Převedení dopravy z této dopravní tepny s mezinárodním významem je proto více než žádoucí. Kompletní problematická situace silnice I/33 bude však vyřešena až po kompletní dostavbě dálnice D11 k hranicím a jejím napojení na polskou S3. Z důvodu zlepšení uvedené problematické situace bylo v roce 2020 zřízeno nové dálniční oddělení Policie ČR se sídlem přímo v Jaroměři, mezi jehož hlavní úkoly patří právě dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na silnici mezi Hradcem Králové a Náchodem.

Souhlasíte, že jde o jeden z nejnebezpečnějších úseků v kraji?
Neřekl bych, že se jedná o úplně nejnebezpečnější silnici v rámci Královéhradeckého kraje, statistiky tragických nehod a nehod s těžkými následky tak nehovoří. Podle statistik sčítání dopravy ale určitě jde o jednu z nejvíce frekventovaných silnic v kraji s velkým podílem zahraničních řidičů.

Jak moc by měly nové úseky dálnic ulevit silničnímu provozu přímo v Hradci Králové?
Dle našich předpokladů by měl být pozitivní vliv vidět hlavně na těch už dříve zmíněných úsecích. Tedy na příjezdu do města od Pardubic a dále kolem nemocnice, v případě druhé dálnice by pak k poklesu intenzit dopravy mělo dojít zejména na velice frekventované Koutníkově ulici.

Co považujete v současné době za největší „dopravní špunty“ v Hradci?
Mezi dopravou nejvíce vytížené lze zařadit určitě všechny příjezdové i odjezdové komunikace z města. Jedná se o silnice I/35, I/36 a například i I/11. Plynulost dopravy ve městě v současné době navíc ovlivňuje i rekonstrukce světelných křižovatek a jejich upgrade na inteligentní dopravní systém a celá řada oprav komunikací.

Věříte, že po dobudování dokáže Hradci inteligentní dopravní systém pomoct?
Ano. Správně fungující inteligentní dopravní systém by měl mít pozitivní přínos nejenom pro plynulost, ale i pro bezpečnost dopravy ve městě. Součástí systému bude i automatický dohled nad respektováním zákona o silničním provozu v podobě měření rychlosti jízdy vozidel či monitoringu a dokumentace jízdy křižovatkou v rozporu se zákonem.

Jak byste zhodnotil aktuální dopravní situaci přímo v Hradci? Před třemi lety jste říkal, že víc aut už se do města nevejde, potvrzuje se to?
Hradec Králové se jako většina měst potýká s problémem neustále rostoucí intenzity převážně osobních vozidel a v některých částech i s nedostatkem parkovacích kapacit. Jakýkoliv další nárůst intenzit dopravy má za následek výrazné snížení propustnosti jednotlivých dopravních uzlů a tím samozřejmě i plynulosti dopravy.

Podpořil byste omezení vjezdu aut do centra, což je cesta, kterou jdou některá evropská města?
Předpokládám, že díky zprovoznění již zmiňovaných úseků dálnic dojde k poklesu hlavně nákladní dopravy v některých částech města, a tak radikální krok, jakým by bylo omezení vjezdu aut do centra města, nebude potřeba.

Pozorujete na statistikách dopravních nehod v posledních dvou „covidových“ letech nějaké zlepšení v souvislosti s nižší hustotou dopravy?
Bohužel musím konstatovat, že nijak výrazné zlepšení stavu v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu „covidová“ doba nepřinesla. Naopak v době, kdy byly například uzavřené některé okresy a došlo ke snížení hustoty provozu vozidel na pozemních komunikacích, se policisté daleko častěji setkávali s výraznými porušeními pravidel silničního provozu. Hovořím o překračování rychlostních limitů, ale také třeba i o nerespektování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

Tomáš Kulhánek
tomas.kulhanek@salonkyhk.cz
Foto: Archiv Policie ČR