Pondělí

15. července 2024

Nyní

22°

Zítra

21°

Svátek má

Na zimu jsme dobře připraveni, říká ředitel společnosti Údržba silnic

7. 12. 2021 Komerční sdělení

page.Name
Zima je tady a společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s. se už několik měsíců na toto období intenzivně připravuje a dělá vše proto, aby ji zvládla i v případných ztížených podmínkách. To v rozhovoru potvrdil i ředitel této společnosti Jiří Brandejs.

Jak jste se připravovali na letošní zimní sezonu na silnicích v kraji? 
Na zimu se každoročně připravujeme již od letního období. Připravuje se plán zimní údržby, navážejí se posypové materiály. Opravuje se a podle možností postupně obnovuje technika potřebná na zimu, aby na zimu bylo vše připraveno.

Zmínil jste plán, podle kterého budete postupovat? Co obsahuje?
Plán zimní údržby je základem a stanoví přesná pravidla, jak budeme v zimním období údržbu komunikací uvádět. Tento dokument je podle zákona č.13/1997 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky 104/1997 Sb. v platném znění zpracován pro výkon zimní údržby silnic I., II. a III. třídy na území Královéhradeckého kraje. Ten je také spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jeho zadavatelem, a předán jim byl 30. září tohoto roku. Plán popisuje, které komunikace budou udržovány chemicky, které inertními materiály, a které se případně neudržují pro svůj malý dopravní význam nebo zde není technicky možné zajistit plnohodnotnou údržbu. Definuje odpovědné osoby za zimní údržbu, seznam silnic a kilometrů podle technologie, okruhy pro jednotlivé výjezdy, mechanismy vzájemné provázanosti a komunikace mezi zainteresovanými složkami. Jsou v něm uvedena spojení na všechny dispečery, úložiště posypového materiálu, ale také sjednaná výpomoc i režim zimní údržby v CHKO či KRNAP. Současně zahrnuje mapy dle pořadí důležitosti, technologie posypu a jednotlivých okruhů. Systém zimní údržby se v posledních letech nijak zásadně nemění, ale v jeho řízení se snažíme využívat možností nových technologií a pro samotný výkon i novou techniku. Jednu změnu plán zimní údržby přeci jenom obsahuje. Úsek silnice II/310 Olešnice v Orlických horách – Sedloňov – křižovatka se silnicí II/309, který byl doposud udržovaný inertními materiály, se na základě udělené výjimky CHKO bude nově udržovat chemickým posypem, čímž dojde ke zkvalitnění zimní údržby na tomto úseku.

Jste tedy připraveni tak, že vás nemůže nic zaskočit?
Na zimu jsme dobře připraveni. Máme schválený plán zimní údržby, připravenou techniku, personál i dostatek posypového materiálu ve skladech. Kapacity našich skladů jsou 23 000 tun soli a 12 000 tun inertních materiálů. Máme uzavřené smlouvy i na operativní dodávky během zimního období v množství podle skutečné potřeby, takže se nemůže stát, že by nebyl k dispozici materiál pro posyp vozovek.

Disponujete pro zimní údržbu dostatkem techniky a pracovníků?
O údržbu silnic v našem kraji se bude starat na 15 dispečerských stanovištích 85 dispečerů, 230 řidičů a 30 osob ostatního personálu (MTZ, dílny), kteří mají k dispozici 122 sypačů s radlicemi, 51 nakladačů, 18 sněhových fréz a 113 traktorových radliček. V případě kalamitního stavu budou i v letošní zimě pomáhat nasmlouvaní dodavatelé.

Kolik kilometrů komunikací budete v zimě udržovat? Jsou v kraji úseky, které se v zimě neudržují?
Celkem je v Královéhradeckém kraji 3746 kilometrů silnic, z toho je 460 kilometrů silnic I. třídy, 894 II. třídy a 2392 kilometrů silnic III. třídy. Neudržovaných pro jejich malý dopravní význam je 208 kilometrů silnic

Která část kraje je pro vás nejkomplikovanější?
Z hlediska zimní údržby jsou to úseky silnic ve vyšších polohách Krkonoš nebo Orlických hor. Například silnice z Temného Dolu na Horní Malou Úpu nebo v Orlických horách úsek silnice Deštné v Orlických horách – Šerlich - Bartošovice v Orlických horách.

S jakým rozpočtem pro letošní sezónu počítáte?
Naše společnost zajišťuje zimní údržbu v kraji pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, které spravuje státní silnice I. třídy, a pro Královéhradecký kraj, který vlastní silnice II. a III. třídy. Zimní údržbu I. tříd realizujeme v rámci sdružení s partnerskými firmami EUROVIA CS, a.s. a SOVIS CZ a.s. Tito partneři zajišťují celkem šest okruhů. Zimní údržbu krajských komunikací zajišťujme vlastními kapacitami. Financování je zajištěno od obou vlastníků. Například ve výrobním plánu na letní a zimní údržbu krajských komunikací je pro zimní údržbu vyčleněna částka 195 milionů korun. Pevná částka nebo chcete-li finanční limit ale není stanoven. Nemůže se tedy stát, že bychom nemohli provádět zimní údržbu proto, že by na ní nebyly peníze.

Silničáři bývají během zimy často kritizováni, že údržbu nestíhají. Je podle vás taková kritika oprávněná?
Tato kritika oprávněná určitě není a velmi nás mrzí. Především je třeba si uvědomit, co je možné v lidských a technických silách při boji s povětrnostními podmínkami, které nám v zimním období příroda připraví, zvládnout. Silnice, které udržujeme, jsou rozděleny do devadesáti okruhů. Klíčovou osobou pro rozhodnutí, zda vyjet, je dispečer zimní údržby, který na základě předpovědí a aktuálního stavu povětrnostních podmínek vyšle sypač na Plánem zimní údržby určenou trasu. Dispečerská pracoviště jsou v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pro případ výpadku elektrického proudu jsou vybavena záložními zdroji, není tedy možné, že by dispečer neměl potřebné informace nebo nevěděl, co který sypač dělá nebo kde se nachází. Sypače jsou vybaveny GPS, které určují nejen jeho polohu, ale i to co právě dělá. Tedy, zda pluhuje nebo provádí pouze posyp a kolik či v jakém množství posypového materiálu v daném místě sype. Je potřeba, aby si řidiči uvědomili, že sypač, který vyjede ze své základny musí na svůj plánem určený okruh nejprve dojet a potom zahájit vlastní údržbu, například posyp chemický materiálem. Projetí jednoho okruhu trvá zhruba dvě až tři hodiny, stejně tak zabere nějaký čas, než začne účinkovat posypová sůl. Proto se může stát, především při vysoké intenzitě dopravy, že vozovka klouže.

Jsou pro zimní údržbu stanovené nějaké zákonné limity?
Především je třeba říci, že silniční zákon stanovuje, že zimní údržbou vozovek se závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti zmírňují. Časové limity ke zmírnění závad jsou pak pro silnice I. pořadí do 3 hodiny, II. pořadí do 6 hodin a III. pořadí do 12 hodin. Tyto stanovené limity za normálních povětrnostních podmínek zvládáme i s rezervou. Za určitých povětrnostních podmínek, například dlouho trvající kombinace silného větru a trvalého sněžení, se může stát, že není možné tyto limity dodržet. V takovém případě je vyhlášen kalamitní stav a veškerá technika je soustředěna pouze na páteřní komunikace v kraji s největší intenzitou dopravy. Tento stav nastává opravdu výjimečně, naposledy byl vyhlášen v roce 2010. Osobně si práce dispečerů a řidičů sypačů velmi vážím. Vykonávají ji naši zkušení zaměstnanci, z většiny s dlouholetou praxí v tomto oboru. Řídit naložený sypač za hustého sněžení na neošetřené vozovce zvládá jen opravdový profesionál. Na všechny řidiče bych apeloval, aby se také na zimní období dobře připravili. Tím nemyslím pouze zimní pneumatiky, to považuji za samozřejmost, ale především v tom, že v zimě je třeba jezdit po silnicích s daleko větší opatrností, včas reagovat na aktuální stav vozovky, viditelnost a provoz, než v letních měsících.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice
Tel.: 495 540 211, Fax: 495 533 973
E-mail: uskhk@uskhk.eu
www.uskhk.eu