Neděle

26. května 2024

Nyní

12°

Zítra

14°

Svátek má

Klub turistů obnoví letos v hradeckém kraji stovky kilometrů tras

20. 4. 2022

page.Name
Královéhradecký kraj bude i nadále podporovat Klub českých turistů (KČT). Obě strany dlouholetou spolupráci stvrdily uzavřením memoranda a budou společně prosazovat obnovu a údržbu značení pěších tras i cyklotras na území regionu. Média o tom dnes informovali zástupci hejtmanství. Kraj začal podporovat značení turistických tras pomocí dotací pro KČT v roce 2016.

„KČT přes sto let podporuje turistický ruch a vytváří jedinečné podmínky pro poznávání naší vlasti. My vnímáme povětšinou jen ty značky, které nás vedou na naší cestě, ale už si neuvědomujeme to úsilí, které značkaři klubu každý rok musejí vynaložit, aby síť stezek udržovali v perfektním stavu. Kromě toho, KČT vytváří i všestranný program pro všechny generace i materiály pro bezpečný a volný pohyb v přírodě. Činnost klubu kraj podporoval již v minulosti a bude ji podporovat i nadále,“ uvedl k uzavření memoranda hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS).

„Naším společným cílem je kvalitně značená síť turistických tras a cyklotras na území regionu, které slouží turistům i místním pro řadu volnočasových aktivit. Práce členů KČT při obnově značení je nezastupitelná a pro podporu turistického ruchu nezbytná. Kraj proto činnost klubu spolufinancuje řadu let a zakotvení vzájemné spolupráce v memorandu je dalším krokem ke zkvalitnění a údržbě turistického značení,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana pro cestovní ruch Martina Berdychová (Východočeši).

V memorandu se obě strany dohodly na prosazování společných zájmů v rámci Královéhradeckého kraje při obnově a údržbě značení pěších turistických tras, pásového značení cyklotras a případně i jejich rozšiřování. Finanční podpora v oblastech spolupráce bude řešena smlouvami o poskytnutí dotace z krajského rozpočtu, které vedení kraje schválí podle příslušných zásad o poskytování dotací.

Královéhradecký kraj začal podporovat značení turistických tras pomocí dotací pro KČT v roce 2016. Od té doby do současnosti jim na tuto činnost přispěl každý rok částkou půl milionu korun, celkem to s letošním příspěvkem bude už 3,5 milionu korun.

V Královéhradeckém kraji vede přes tři tisíce kilometrů značených pěších tras a v tomto roce se značkaři Klubu českých turistů zavazují obnovit více než třetinu, dále 55 kusů nosných prvků a 258 kilometrů pásových cyklotras. Na dalších trasách odstraní případné aktuálně vzniklé závady a dále zkontrolují a doznačí všech 2147 kilometrů vyznačených silničních cyklotras na území kraje. Zajímavostí je, že značené trasy vždy vedou z jednoho místa do druhého a netvoří okruhy. Výjimkou mohou být některé tematické trasy značené logy.

Klub českých turistů založila v roce 1888 skupina vlastenců kolem Vojty Náprstka. Následně vznikla síť turistických ubytoven i hustá síť značených cest.

Tomáš Kulhánek, ČTK
tomas.kulhanek@salonkyhk.cz
Foto: Klub českých turistů