Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

10°

Svátek má

Kraj vyhlásil architektonickou soutěž na modernizaci hradecké hvězdárny

27. 11. 2023

page.Name
Královéhradecký kraj vyhlásil architektonickou soutěž na projektovou dokumentaci modernizace Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Zásadním kritériem v posuzování soutěžních návrhů je zachování funkčnosti pracoviště, a to zejména z hlediska vědeckého a edukačního. Architektonická soutěž je dvoufázová, zasedání poroty k hodnocení návrhů vzešlých ze druhé fáze je plánováno na poslední květnové dny v roce 2024. Samotná modernizace by měla odhadem vyjít na 160 milionů korun.

"Hvězdárna je jednou z dominant jižního okraje Hradce Králové a návrhy zaslané do architektonické soutěže by měly z této skutečnosti vycházet a respektovat ji. Také by měly reagovat na specifický provoz návštěvnického, edukačního i vědeckého provozu," uvedla náměstkyně hejtmana pro kulturu a cestovní ruch Martina Berdychová (Východočeši).

Zásadním kritériem v posuzování soutěžních návrhů bude zachována funkčnost pracoviště, zejména z hlediska vědeckého a vzdělávacího. "Soutěž na projektovou dokumentaci modernizace budovy hvězdárny jsme vyhlásili jako dvoufázovou, což umožní komunikovat s vybranými týmy architektů a posoudit nejširší možné spektrum návrhů," uvedla Berdychová.

V první fázi bude soutěž otevřena nejširšímu okruhu zájemců, odevzdané návrhy budou porota hodnotit anonymně. "Osm nejlépe hodnocených návrhů postoupí do druhé fáze soutěže, ve které vybrané soutěže budou mít možnost reagovat na připomínky, podněty a hodnocení z první fáze soutěže a poté dopracují svůj návrh do větších podrobností. V této fázi už bude hodnocení neanonymní," uvedla Berdychová.

Finanční náklady se spojeným uspořádáním architektonické soutěže a následnou předprojektovou a projektovou přípravou investičního záměru vycházejí z předpokládaných nákladů stavby. Předběžně jsou propočítány včetně staveb zhruba na 160 milionů korun.

Cílem investice do hradeckých hvězd je podle hejtmanství podporovat zájem veřejnosti o přírodní vědy. Měla by vzniknout místa pro nové dalekohledy či tzv. sluneční věž. Největší investice do hradeckých hvězd za poslední roky bylo vybudováno digitálního planetária za 111 milionů korun, které otevřelo v lednu 2015.

Hvězdárně a planetáriu Hradec Králové od roku 2014 roste návštěvnost a dlouhodobě patří mezi krajské kulturně vzdělávací instituce, o které je největší zájem. Například v roce 2022 se vzdělávacích pořadů pro školy účastnilo v prostorech hvězdárny a planetária 18 575 žáků, studentů a pedagogů a programů pro veřejnost 14 112 návštěvníků, uvedl kraj.

Základní kámen hradecké hvězdárny byl položen v dubnu 1947 a stavba postupně pokračovala až do roku 1961. V roce 1954 vznikla Oblastní lidová hvězdárna v Hradci Králové. Instituci nejprve zřizoval hradecký okresní národní výbor a od roku 1991 Okresní úřad v Hradci Králové. Od 1. ledna 2003 je zřizovatelem Královéhradeckého kraje. V objektu po celou dobu sídlí Solární a ozonová observatoř Českého hydrometeorologického ústavu.

(čtk, tz, kul)
tomas.kulhanek@salonkyhk.cz