Pátek

21. června 2024

Nyní

17°

Zítra

18°

Svátek má

Na podporu kultury a obnovu památek půjde přes 21 milionů a na sport téměř 16

9. 3. 2021

page.Name
Rada Královéhradeckého kraje dnes doporučila zastupitelům schválit poskytnutí dotací na podporu kultury, památkové péče a sportu pro letošní rok. Mezi 186 žadatelů v oblasti kultury a památek kraj rozdělí 21,4 milionu korun. Do sportu půjde více než 15,6 milionu korun.

„Jsem nesmírně ráda, že se podařilo udržet téměř stejnou míru finanční podpory pro projekty rozvíjející kulturu a kulturní život v našem kraji jako v uplynulém roce. Loni byla krajská podpora vyšší jen o tři miliony. Ani v současné pandemii nesmíme na kulturu zapomínat. Kultura navzdory epidemickým opatřením dál žije a vyvíjí se,“ uvedla náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch Martina Berdychová.

Na podporu kulturních aktivit poskytne kraj dotaci 73 žadatelům v celkové výši 5,8 milionu korun. Mezi podpořenými jsou například 53. ročník oblíbené akce Vysokovský kohout, soutěž mladých hudebních talentů Broumovská klávesa 2021 nebo tradiční pohádkový festival Jičín – město pohádky. Z dotačního programu na podporu zachování nemateriálního kulturního dědictví získal šedivinský spolek 78 tisíc korun na propagaci tradiční lidové techniky podmalby na skle.

Současně hodnotící komise přidělila příspěvek i dalším deseti žadatelům, mezi nimiž je i například 105 tisíc pro Spolek historického šermu Foltest na IV. Půtovy zámecké slavnosti nebo 84 tisíc korun pro Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí na 52. týnišťský divadelní podzim 2021. Celkem bylo z tohoto programu přiděleno 894 tisíc korun.

Z programu podpora činnosti muzeí a galerií bude letos podpořeno 25 žadatelů částkou 2,1 milionu korun. Prostředky získalo například Městské muzeum Nové Město nad Metují na obnovu svého mobiliáře. Peníze z krajského rozpočtu poputují také Muzea papírových modelů v Polici nad Metují, kde připravují expozici nejen papírových modelů z legendárního časopisu ABC.

Dalšími 276 tisíci korunami budou uhrazeny pobyty umělců, uměleckých souborů nebo odborných pracovníků ze zahraniční či jiných českých krajů na území kraje. Mezi žadateli je například hradecké Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla, která pořádá mezinárodní setkání uměleckých škol Gaudeamus Theatrum 2021.

Naopak na výjezdy krajských umělců a kulturních pracovníků do zahraničí rozdělí kraj 354 tisíc korun. Bude to například soubor Boni pueri, kteří vyjedou na koncert do Štrasburku. V oblasti kultury a památkové péče podporuje kraj sedm programů. Největší objem peněz jde na obnovu památkového fondu. Zde hodnotící komise podpořila 63 žadatelů o dotaci v objemu 11,3 milionu korun. S krajskou pomocí začne například Železniční muzeum v Jaroměři opravovat vnější stěnu výtopny, kde stojí expozice lokomotiv.

Podpořena bude rovněž II. etapa výměny střešní krytiny na zámku Potštejn či II. etapa obnovy historické dřevěné zvonice u kostela sv. Jana Křtitele v Hradci Králové – Třebši. Na obnovu historických varhan uvolní vedení kraje 700 tisíc korun pro pět žadatelů. Mezi podpořené projekty patří například restaurování varhan z kostela Všech svatých v Heřmánkovicích či obnova historických varhan v Opočně.

„Všichni doufáme, že se v létě život částečně vrátí k normálu a bude možné avizované akce uskutečnit nebo navázat na mezinárodní kontakty, které kultuře i kraji přináší zajímavou inspiraci, pracovní kontakty a přivádí do kraje turisty. Kraj počítá s tím, že se podpořené akce uskuteční. Pokud dojde k tomu, že jednotlivé projekty budou muset být zrušeny, máme již zkušenosti z loňského roku, jak tuto situaci řešit, například prodloužením termínu čerpání dotace,“ dodala náměstkyně Berdychová.

Stranou nezůstane ani sport. Pokud vše 22. března schválí zastupitelé, poputuje mezi sportovce více jak 15,6 milionu korun z krajského rozpočtu. V letošním roce došlo k podpoře celkem 360 žádostí v osmi programech. Jak se nechal slyšet náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Arnošt Štěpánek finanční prostředky jsou směrovány zejména na podporu sportování mládeže.

„Nezapomínáme ale také například na činnost sportovních středisek, pořádání významných sportovních akcí, nebo vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů. Finanční podporu získali také sportovci, kteří náš kraj reprezentují v rámci republiky, Evropy i světa. Věnujeme se také jednotlivým sportovním organizacím s jejich investičními projekty do svých sportovišť a objektů,“ dodal náměstek.

Jeho slova doplnil radní pro oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací Adam Valenta, který poznamenal, že snahou je celkovou alokovanou částku do oblasti sportu každoročně navyšovat. „Nicméně je nezbytné si přiznat, že není v silách krajského rozpočtu vyhovět všem žadatelům v jednotlivých dotačních programech,“ upozornil.

(hyš-dl)
hynek@salonkyhk.cz
Ilustrační foto